line

Pridanie doplnku

Doplnky (moduly a pluginy), ktoré aktuálne nevyužívate, prípadne boli pridané pri niektorej z aktualizácií systému, je možné si dodatočne pridať. Postup na pridanie doplnkov cez administrácie:

 • Module

  1. Prejdite do sekcie Add-ons / Module, kde v pravom hornom rohu kliknete na tlačítko Modul hinzufügen.
  2. V otvorenom okne, v zozname modulov vyberte modul, ktorý chcete pridať a kliknite na tlačítko Hinzufügen.
  3. Modul bude pridaný na koniec zoznamu modulov (v sekcii Add-ons / Module) kde ho kurzorom myši môžete premiestniť medzi požadované moduly alebo mu v úprave modulu po kliknutí na tlačítko   môžete nastaviť zobrazenie v určitom panely (ľavý, pravý, horný, ...) či určiť zobrazenie modulu len na určitých stránkach.
  4. V úprave modulu nastavte všetky požadované položky.
  5. Aby sa modul zobrazil na stránkach je nutné ho ešte aktivovať, kliknutím na tlačítko  .
  6. Všetky moduly a rovnako aj položky nastavenia modulu obsahujú nápovedu opisujúcu ich funkčnosť. Nápovedu modulu (sekcie) zobrazíte kliknutím v panely na tlačítko   a naopak nápovedu položky zobrazíte kliknutím na názov položky.
 • Plugins

  1. Prejdite do sekcie Add-ons / Plugins, kde v pravom hornom rohu kliknete na tlačítko Plugin hinzufügen.
  2. V otvorenom okne, v zozname pluginov vyberte plugin, ktorý chcete pridať a kliknite na tlačítko Hinzufügen.
  3. Plugin bude pridaný do zoznamu pluginov (v sekcii Add-ons / Plugins), kde je možné prejsť do jeho úpravy a nastaviť v ňom všetky požadované položky.
  4. Niektoré pluginy je nutné aktivovať kliknutím na tlačítko  .
  5. Všetky pluginy a rovnako aj položky nastavenia pluginu obsahujú nápovedu opisujúcu ich funkčnosť. Nápovedu pluginu (sekcie) zobrazíte kliknutím v panely na tlačítko   a naopak nápovedu položky zobrazíte kliknutím na názov položky.

Nový doplnok

O nových doplnkoch ste vždy informovaný v novinkách systému v sekcii Support / Neuigkeiten ako aj v samotnej sekcii Add-ons na tlačítku Modul hinzufügen alebo Plugin hinzufügen červeným číslom označujúcim počet nových doplnkov.

 • pod daným tlačítkom nájdete aj všetky doplnky, ktoré ste si z administrácie odstránili

Rozdiel medzi modulom a pluginom

 • Module - ich pozíciu je možné ľubovolne meniť, rovnako je modulom možné nastavovať určité parametre, kedy sa majú zobrazovať (len v určitých sekciách, zariadeniach, jazykoch či povoliť zobrazenie len určitým skupinám).
 • Plugins - majú presne stanovenú pozíciu a zobrazujú sa len v predurčených sekciách. Často sú to funkcionality bežiace na pozadí stránok, zobrazujúce sa mimo hlavného obsahu stránok alebo zobrazujúce sa len v záložkách článku a produktu.

Vytvorenie vlastného doplnku

Vlastný modul

Vlastný modul s vlastným obsahom (text, obrázok, video) alebo s vlastným kódom vytvárate v administrácii v sekcii Add-ons / Module po kliknutí vpravo hore na tlačítko Modul hinzufügen, kde vyberiete Text. Do modulu v textovom editore po kliknutí na tlačítko "Zdroj" je možné vkladať kódy hotových externých skriptov, alebo jednoducho vloženie vlastného textu, obrázka či videa. Viac info v Wie kann man ein eigenes Code in die Webseite einfügen? (Iframe, Html, Javascript).

Vlastný plugin

Vlastný plugin z externej služby pridáte v administrácii v sekcii Add-ons / Plugins / Externe Plugins po kliknutí vpravo hore na tlačítko Einen Posten hinzufügen, kde môžete vložiť kód. Viac info v Wie kann man ein eigenes Code in die Webseite einfügen? (Iframe, Html, Javascript).

Umiestnenie modulu

V sekcii Add-ons / Module sa v stĺpci Panel zobrazuje obrázok znázorňujúci umiestnenie modulu v rámci štruktúry stránky. V úprave požadovaného modulu po kliknutí na tlačítko   v záložke Position je možné modul umiestniť do požadovaného panelu. Následne v zozname modulov (Add-ons / Module) môžete modulu určiť horizontálne umiestnenie v rámci panelu, teda premiestniť požadovaný modul nad alebo pod iné modulu (stĺpec Nachbestellen). Premiestnenie modulov medzi panelmi a modulmi je možné vykonať aj priamo na stránkach prostredníctvom AdminSmart (Zutritt zur Administration).

Nastavenie právomocí zobrazenia

V úprave každého modulu a taktiež v úprave niektorých vybraných pluginov, po kliknutí na tlačítko   v záložke Berechtigungen je možné na základe typu doplnku nastaviť rôzne parametre zobrazenia:

Pridanie pluginu do detailu článku

Do detailu článku je možné pridať vybrané pluginy, ktoré nastavujete v sekcii Artikel / Artikel v úprave   konkrétneho článku v záložke Plugins.

kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage