line

Hlavne pri migrácií stránok na iný systém, je nutné vyhľadávačom (Google, Bing, Seznam,...) oznámiť zmenu starých URL adries generovaných v pôvodnom systéme na nové v systéme WEXBO®. Slúži na to plugin v sekcii Add-ons / Plugins / Weiterleitungen. Ak daný plugin nemáte v zozname pluginov, môžete si ho v sekcii Add-ons / Plugins pridať kliknutím na tlačítko Plugin hinzufügen. Do pluginu zadávate pôvodnú "Quell-URL-Adresse" (staré) a k nej priradenú "Ziel-URL" (nové), na ktoré bude užívateľ, či prípadný robot vyhľadávača presmerovaný. URL adresy na presmerovanie môžte zadávať po jednej alebo hromadne, v relatívnom (začínajúce lomítkom) alebo absolútnom tvare (začínajúce http://). URL adresa bude presmerovaná na novú len v prípade, že pre "Quell-URL-Adresse" stránka neexistuje, v opačnom prípade sa zobrazí práve existujúca stránka.

Pre hromadné zadanie URL adries je najlepšie mať tabuľku (vytvorenú nap. v programe MS Office Excel) s dvoma stĺpcami, kde v jednom bude zoznam zdrojových URL adries s pôvodného systému a v druhom stĺpci priradený zoznam cieľových URL adries. Pričom pri pridávaní presmerovaní v plugine, vyberiete v položke "Typ der Eingabe" možnosť massenweise a obsah stĺpcov vložíte do určených položiek ("Quell-URL-Adresse", "Ziel-URL").

Príklad

Quell-URL-AdresseZiel-URL
http://test.com/moja_stara_url_adresa_clanku/http://test.com/a/nova-url-adresa-clanku/
http://test.com/produkty/produkt-test/http://test.com/d/produkt-test-1000001/
/produkt-test123//d/produkt-test123-1000001/
/kontaktujete-nas/http://test.com/m/contact/
http://test.com/?kategoria=notebooky/e/notebootky/
Zoznam URL adries produktov získate v sekcii Einstellungen / Datenbanken, keď si exportujete databázu produktov. Následne v exportnom súbore URL adresy nájdete v stĺpci "url".
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00