Změnil jsem platcovstvo DPH, je možné hromadně změnit ceny u produktů?

Áno, všetky ceny pri produktoch je možné hromadne upravovať buď pomocou hromadného importu alebo prostredníctvom akcie hromadnej úpravy. Nižšie sú uvedené návody na hromadnú úpravu ceny prostredníctvom akcie hromadnej úpravy produktov pri menšom počte produktov.

Platca DPH > neplatca DPH

Ak ste boli platca DPH a stali ste sa neplatcom DPH, pričom chcete zachovať pôvodnú výslednú cenu pri produktoch postupujte podľa nasledujúceho návodu.

 1. Prejdite v administrácii do sekcie Produkty / Produkty.
 2. Zobrazte si na stránku čo najviac produktov.
 3. Označte všetky produkty, kliknutím v tabuľke na zaškrtávacie pole vľavo hore.
 4. V pravom hornom rohu, kliknite na zobrazené červené tlačítko  .
 5. V záložke Základní údaje v položke Cena vyberte možnosť procentuálně navýšit o.
 6. Do druhého poľa zadajte aktuálnu hodnotu DPH, napr. 20. (Pozor na produkty s rôznou DPH)
 7. Zaškrtnite posledné pole aplikovat úpravu.
 8. Nakoniec kliknite na tlačítko Uložit.
 9. Prejdite na ďalšiu stránku produktov a daný proces opakujte.

Neplatca DPH > platca DPH

Ak ste boli neplatca DPH a stali ste sa platcom DPH, pričom chcete zachovať pôvodnú výslednú cenu pri produktoch postupujte podľa nasledujúceho návodu.

 1. Prejdite v administrácii do sekcie PRODUKTY / PRODUKTY.
 2. Zobrazte si na stránku čo najviac produktov.
 3. Označte všetky produkty, kliknutím v tabuľke na zaškrtávacie pole vľavo hore.
 4. V pravom hornom rohu, kliknite na zobrazené červené tlačítko  .
 5. V záložke Základní údaje v položke Cena vyberte možnosť procentuálně navýšit o.
 6. Podľa nasledujúceho vzorca si vypočítajte hodnotu, o ktorú budete cenu percentuálne ponižovať, pričom namiesto DPH doplnte aktuálnu hodnotu DPH. Výsledná hodnota musí byť záporná zo zaokrúhlením na 3 desatinné miesta. Vzorec: "-DPH / ((100 + DPH) / 100)". Napr. pri 20% DPH je to "-20 / ((100 + 20) / 100) = -16,667".
 7. Do druhého poľa zadajte vypočítanú zápornú hodnotu, napr. -16,667. (Pozor na produkty s rôznou DPH)
 8. Zaškrtnite posledné pole aplikovat úpravu.
 9. Nakoniec kliknite na tlačítko Uložit.
 10. Prejdite na ďalšiu stránku produktov a daný proces opakujte.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00