line

Externí pluginy

V sekcii Doplňky / Pluginy / Externí pluginy v úprave pluginov položka "Proměnné systému".

Informace z nápovědy položky "Proměnné systému"

Proměnné systému - možnosť vloženia do skriptu určitú premennú systému, ktorá bude nahradená konkrétnym reťazcom. Zoznam premenných nájdete v nápovede Premenné systému.

PříkladAk napríklad do skriptu chcete vložiť identifikátor typu stránky, na ktorej sa práve návštevník nachádza (menu, článok, detail produktu, ...) použijete premennú [PAGE.TYPE]. V kóde je nutné ju uviesť do úvodzoviek, keďže sa jedná o textovú hodnotu.
var type = '[PAGE.TYPE]'; if (type == 'product'){ alert('Práve sa nachádzate v produkte'); }

Zoznam identifikátorov dátovej vrstvy

Pre zobrazenie dátovej vrstvy je nutné mať pridaný a aktívny plugin DataLayer. Všetky identifikátory dátovej vrstvy aj so štruktúrou nájdete v zdrojovom kóde stránky v HTML tagu HEAD (na začiatku) pod názvom JavasSriptovej premennej DataLayer, pričom sa jedná a objekt vo formáte JSON.

 • Všeobecné informácie
  Identifikátor Možné hodnoty Popis
  PAGE.TYPE home, menu, article, category, product, search, cart, cart_shipping, cart_billing, cart_sumary, cart_complete, other Typ aktuálnej stránky.
  PAGE.LANGUAGE sk, cs, de, ... Nastavený jazyk návštevníka. Zobrazí sa len v prípade, že máte na stránke aktívnych viac jazykov.
  PAGE.CURRENCY EUR, CZK, USD, ... Nastavená mena návštevníka. Zobrazí sa len v prípade, že máte na stránke aktívnych viac mien.
 • Úvodná stránka
  Identifikátor Možné hodnoty Popis
  PAGE.TYPE home Typ aktuálnej stránky.
 • Menu položka
  Identifikátor Možné hodnoty Popis
  PAGE.TYPE menu Typ aktuálnej stránky.
  PAGE.ID 1 - 99999 ID menu položky.
  PAGE.TITLE (max 150 znakov) Názov menu položky.
  PAGE.PATH (max 500 znakov) Cesta zaradenia menu položky.
  PAGE.PATH_ID (max 150 znakov) ID jednotlivých nadradených menu položiek.
  PAGE.PATH_LAST_ID 1 - 99999 ID poslednej nadradenej menu položky.
 • Detail článku
  Identifikátor Možné hodnoty Popis
  PAGE.TYPE article Typ aktuálnej stránky.
  PAGE.ID 1 - 99999 ID článku.
  PAGE.TITLE (max 150 znakov) Názov článku.
  PAGE.PATH (max 500 znakov) Cesta zaradenia detailu článku v menu položke.
  PAGE.PATH_ID (max 150 znakov) ID jednotlivých nadradených menu položiek.
  PAGE.PATH_LAST_ID 1 - 99999 ID poslednej nadradenej menu položky.
 • Zoznam produktov kategórie
  Identifikátor Možné hodnoty Popis
  PAGE.TYPE category Typ aktuálnej stránky.
  PAGE.ID 1 - 99999 ID kategórie produktov.
  PAGE.TITLE (max 150 znakov) Názov kategórie.
  PAGE.PATH (max 500 znakov) Cesta zaradenia kategórie.
  PAGE.PATH_ID (max 150 znakov) ID jednotlivých nadradených kategórií.
  PAGE.PATH_LAST_ID 1 - 99999 ID poslednej nadradenej kategórie.
 • Detail produktu
  Identifikátor Možné hodnoty Popis
  PAGE.TITLE product Typ aktuálnej stránky.
  PAGE.ID 1000000 - 1999999 ID produktu.
  PAGE.TITLE (max 150 znakov) Názov produktu.
  PAGE.PATH (max 500 znakov) Cesta zaradenia produktu v kategórii.
  PAGE.PATH_ID (max 150 znakov) ID jednotlivých nadradených kategórií.
  PAGE.PATH_LAST_ID 1 - 99999 ID poslednej nadradenej kategórie.
  PAGE.CODE (max 50 znakov) Vlastný kód produktu.
  PAGE.EAN (max 50 znakov) EAN kód produktu.
  PAGE.ISBN (max 50 znakov) ISBN kód produktu.
  PAGE.PN (max 50 znakov) Part number produktu.
  PAGE.SN (max 50 znakov) Sériové číslo produktu.
  PAGE.BRAND (max 50 znakov) Názov výrobcu produktu.
 • Vyhľadávanie
  Identifikátor Možné hodnoty Popis
  PAGE.TYPE search Typ aktuálnej stránky.
  PAGE.SEARCH product, article Určuje či sa vyhľadáva v produktoch alebo v článkoch.
  PAGE.QUERY (max 50 znakov) Vyhľadávaný výraz.
 • Košík
  Identifikátor Možné hodnoty Popis
  PAGE.TYPE cart, cart_shipping, cart_billing, cart_summary Typ aktuálnej stránky. 1. až 4. krok košíka.
  • cart - 1. krok košíka (obsah košíka)
  • cart_shipping - 2. krok košíka (doprava a platba)
  • cart_billing - 3. krok košíka (dodacie údaje)
  • cart_summary - 4. krok košíka (súhrn)
  PAGE.ORDER_ID 0 Keďže objednávka ešte nebola vytvorená, hodnota sa vo všetkých krokoch košíka uvádza ako 0.
  PAGE.PRICE_SHIPPING 0 - 9999.999 Samostatná cena dopravy a platby s DPH.
  PAGE.PRICE_ITEMS 0 - 999999.999 Samostatná cena položiek košíka s DPH.
  PAGE.PRICE_TOTAL 0 - 999999.999 Celková cena košíka s DPH.
  PAGE.ITEMS_COUNT 0 - 999 Počet položiek košíka.
  PAGE.CART_STEP 1 - 4 Poradové číslo kroku košíka.
 • Dokončenie košíka a vytvorenie objednávky
  Identifikátor Možné hodnoty Popis
  PAGE.TYPE cart_complete Typ aktuálnej stránky.
  PAGE.CONVERSION 0 - 1 Či sa má započítať konverzia. Hodnota 1 určuje, že stránka bola navštívená prvý krát, a tak by sa konverzia mala započítať. Hodnota 0 určuje, že stránka bola navštívená ďalší krát, a tak by sa konverzia nemala započítať.
  PAGE.ORDER_ID 10000001 - 19999999 ID objednávky.
  PAGE.PRICE_SHIPPING 0 - 9999.999 Samostatná cena dopravy a platby s DPH.
  PAGE.PRICE_ITEMS 0 - 999999.999 Samostatná cena položiek košíka s DPH.
  PAGE.PRICE_ITEMS_WITHOUT_VAT 0 - 999999.999 Samostatná cena položiek košíka bez DPH.
  PAGE.PRICE_TOTAL_WITHOUT_VAT 0 - 999999.999 Celková cena košíka bez DPH.
  PAGE.PRICE_TOTAL_VAT 0 - 999999.999 Celková výška DPH.
  PAGE.PRICE_TOTAL 0 - 999999.999 Celková cena košíka s DPH.
  PAGE.ORDER_CURRENCY EUR, CZK, USD, ... Mena objednávky.
  PAGE.ITEMS_COUNT 0 - 999 Počet položiek košíka.
  PAGE.USER_NAME (max 50 znakov) Názov spoločnosti.
  PAGE.USER_FIRST_NAME (max 50 znakov) Meno užívateľa.
  PAGE.USER_LAST_NAME (max 50 znakov) Priezvisko užívateľa.
  PAGE.USER_STATE SK, CZ, AT, ... Štát užívateľa.
  PAGE.USER_ZIP (max 50 znakov) PSČ užívateľa.
  PAGE.USER_CITY (max 50 znakov) Mesto užívateľa.
  PAGE.USER_EMAIL (max 100 znakov) Email užívateľa.
  PAGE.USER_PHONE +421... Telefónne číslo užívateľa.
  PAGE.ITEMS (max 50 znakov) Zoznam položiek objednávky.
 • Iné stránky
  Identifikátor Možné hodnoty Popis
  PAGE.TYPE other Typ aktuálnej stránky.
  PAGE.DETAIL buy, output, activation, sitemap, unsubscribe, 404, 301, ... Typ detailu inej stránky.
 • Užívateľ

  (max 50 znakov)

  Identifikátor Možné hodnoty Popis
  USER.IP 0.0.0.0 - 255.255.255.255 IP adresa návštevníka.
  USER.COUNTRY SK, CZ, AT, ... Krajina na základe IP adresy.
  USER.ID 0 - 99999 ID prihláseného užívateľa. V prípade, že užívateľ nie je prihlásený, zobrazí sa vždy hodnota 0.
  USER.EMAIL (max 100 znakov) Email prihláseného užívateľa. V prípade, že užívateľ nie je prihlásený, hodnota bude prázdna alebo sa nezobrazí.
  USER.GROUP other Užívateľská skupina, v ktorej je prihlásený užívateľ zaradený. V prípade, že užívateľ nie je prihlásený, hodnota bude prázdna.
 • Obsah aktuálneho košíka
  Identifikátor Možné hodnoty Popis
  CART [] Pole so zoznamom položiek košíka.
 • Udalosť pridania produktu do košíka
  Identifikátor Možné hodnoty Popis
  EVENT cart_add Identifikátor udalosti.
  ID 1000000 - 1999999 ID produktu pridaného do košíka.
  QUANTITY 0 - 9999 Pridané množstvo v košíku.
  CURRENCY EUR, CZK, USD, ... Nastavená mena.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00