line

Nie. Systém je z veľkej časti automatizovaný, pričom každá sekcia či funkcionalita obsahuje podrobnú nápovedu. V administrácií v sekcii Podpora / Nápověda majú užívatelia k dispozícii prístup k najčistejším otázkam a odpovediam, prípadne v sekcii Podpora / Návody sú pre najpoužívanejšie funkcionality vytvorené návody a video návody, ktoré Vás krok za krokom prevedú základným nastavením. Napriek tomu technická podporu poskytujeme len prostredníctvom autorizovaných požiadaviek zadávaných v administrácií v sekcii Podpora / Podpora aj z nasledujúcich dôvodov:

 • možnosť vybavovať aj nával požiadaviek postupne čo by pri telefonickej podpore v niektorých prípadoch nebolo možné
 • autorizácia, teda overenie poverenej osoby, ktorá požiadavku zadáva
 • okamžité zobrazenie nastavení či informácií o stránke a profile užívateľa, čo nám napomáha poskytnúť relevantnú odpoveď
 • vďaka histórií môžu požiadavky riešiť rôzny operátori s tým, že "budú v obraze" ohľadom danej požiadavky
 • možnosť poradenia sa pri odpovedaní s operátorom, ktorý požiadavku riešil, prípadne k požiadavke uviedol poznámku na doriešenie
 • možnosť prenechania takejto požiadavky skúsenejšiemu operátorovi v danej problematike/oblasti alebo priamo programátorom
 • možnosť vrátiť sa k požiadavke po čase a znovu na ňu bez väčších problémov nadviazať
 • možnosť rýchlo odpovedať podrobnými informáciami pri často opakujúcich sa otázkach
 • možnosť užívateľa odkázať na rôzne URL adresy či konkrétne postupy a návody
 • možnosť prikladať súbory (prílohy), napr. pre zobrazenie snímku obrazovky pre lepšie vysvetlenie požiadavky alebo odpovede
 • našepkávač pre okamžité zobrazenie dostupného návodu či nápovedy
 • pri komplexnejších radách majú užívatelia odpoveď neustále dostupnú
 • nedochádza k častým nedorozumeniam
 • k dispozícií bez akýchkoľvek poplatkov
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00