line

Častou chybou je, že si užívatelia napríklad v článkoch uložia obrázky s URL adresou v absolútnom tvare, s adresou a doménou testovacej prevádzky. Napríklad uložia obrázok, ktorý má URL adresu: "http://www.mojadomena.wexbo.com/files/images/obrazok.jpg". Ak prejdete do ostrej prevádzky, subdoména (mojadomena.wexbo.com) zanikne a URL k obrázku nebude fungovať. Preto odporúčame už v testovacej prevádzke vkladať URL adresy v relatívnom tvare, bez domény. V našom prípade teda: "/files/images/obrazok.jpg".

  • absolútny tvar URL - http://www.mojadomena.wexbo.com/files/images/obrazok.jpg - nesprávne
  • relatívny tvar URL - /files/images/obrazok.jpg - správne

Ďalším dôvodom prípadného nezobrazovania obrázkov môže byť prípad, ak ste len nedávno registrovali novú doménu alebo ste na nej menili DNS záznamy. Pričom je nutné počkať kým sa DNS záznamy domény globálne prejavia cca 24-48 hod. Bližšie informácie nájdete v nápovede Proč se mi stále nezobrazuje můj web/eshop po nasměrování domény?.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00