line

Z dôvodu skvalitnenia služieb pri rozširovaní sa a zjednotenia značky sa OxiWeb mení na WEXBO®. Zároveň prinášame novú verziu nášho systému WEXBO® 3.0 s modernou administráciou podporujúcou zobrazenie na mobilných zariadeniach bez obmedzenia funkcií. Vďaka novému systému je možné využiť responzívny dizajn aj na Vašich stránkach rovnako bez toho, aby ste prišli o jediný modul, plugin či funkciu, ktorú ste si na stránky pridali.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00