line

Áno, v rámci systému WEXBO® je možné nakopírovať obsah a nastavenia existujúcich stránok, resp. profilu do nového profilu. Napr. aj z dôvodu inej jazykovej verzie stránok, vyžadujúcej špecifické nastavenia.

Vytvorenie kópie webu

 1. V prvom rade je nutné si vytvoriť nový profil (Jak vytvořit web nebo eshop?), kam bude obsah pôvodného profilu nakopírovaný.
 2. Súčasne je nutné s novým profilom prejsť do ostrej prevádzky (Jak přejdu do ostrého provozu?). Pred prechodom do ostrej prevádzky si pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky (napr. nastavenie rovnakého variantu, jazyka, doplnkových a príplatkových služieb, ...).
 3. Z administrácie nového profilu, kam bude obsah kopírovaný v sekcii Nastavení / Web v položke "Doplňkové služby" vytvorte objednávku cez položku "Vytvoření kopie profilu".
 4. V ďalšom kroku zadajte názov domény pôvodného profilu (profil v systéme WEXBO®), ktorého obsah a dizajn chcete skopírovať.
 5. V administrácií pôvodného profilu, z ktorého sa bude obsah kopírovať sa v sekcii Podpora / Podpora automaticky vytvorí autorizovaná požiadavka, ktorú je nutné potvrdiť (odsúhlasiť).
 6. Vytvorenie kópie profilu je spoplatnené jednorazovým poplatkom podľa aktuálne platného cenníka, pričom kópia bude vykonaná až po úhrade vygenerovanej objednávky. Vygenerovanú objednávku nájdete v sekcii Nastavení / Doklady nového profilu.

Podmienky pre kópiu profilu

 • Je nutné mať dva profily s rovnakým variantom. Jeden originál, z ktorého sa bude kopírovať a druhý, na ktorý sa všetko nakopíruje.
 • Vytvorenie nového profilu je podmienené zadaním rozdielneho prihlasovacieho emailu, ktorý je však neskôr v ostrej prevádzke možné zmeniť na rovnaký (Mohu si změnit přihlašovací email do administrace?), prípadne profily prepojiť (Správa více stránek/profilů).
 • Profily oboch strán musia byť vytvorené v rovnakom jazyku. Neskôr je možné v sekcii Doplňky / Pluginy / Jazyky po kliknutí na   v položke "Hlavní jazyk" zmeniť základný jazyk stránok (Mohu mít stránky ve více jazycích? (multi-language)).
 • Profily oboch strán musia byť v ostrej prevádzke (Jak přejdu do ostrého provozu?).
 • Profily oboch strán musia mať aktivovaný rovnaký variant (napr.: ESHOP Premium = ESHOP Premium).
 • Profily oboch strán musia mať aktivované rovnaké doplnkové či príplatkové služby (napr.: SSL certifikát, sklad kombinácií subvariantov, atď.).
 • Profil, do ktorého sa bude obsah kopírovať musí mať dostatok úložného priestoru. Ak ste v pôvodnom profile navyšovali veľkosť úložného priestoru, uistite sa, že dostatočnú veľkosť úložného priestoru (pre obrázky a databázy) budete mať aj v novom profile (Je možné navýšit úložný prostor?).
 • Profil, z ktorého sa kopíruje obsah musí súhlasiť s kopírovaním profilu tak, že odpovie na automaticky vygenerovanú požiadavku v sekcii Podpora / Podpora, napr.:
  • "Súhlasím s kopírovaním profilu stránky"
 • Po prijatí a napárovaní platby na objednávku, bude profil skopírovaný s obsahom a dizajnom stránok bez nasledujúcich sekcií: objednávky, faktúry, reklamácie, zľavové kupóny, užívatelia, komentáre, newsletter, štatistiky, podpora
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00