line

Áno, jazykové mutácie je v systéme možné vytvoriť. Využiť je možné jeden z dvoch nasledujúcich spôsobov nastavenia jazykov:

 • Vlastné a manuálne - kde si jazyky vytvárate sami a preklad do týchto jazykov je vo vašej réžii. Jazyky vytvárate v administrácií v sekcii Doplňky / Pluginy / Jazyky a systémové výrazy prekladáte v sekcii Nastavení / Překlady. V prípade, že chcete stránky prevádzkovať na viacerých trhoch odporúčame využiť práve túto možnosť, keďže všetky preložené texty budú vyhľadávačmi indexované pre vybrané jazyky/krajiny. Návštevník sa tak na Vaše stránky môže z vyhľadávača dostať práve za pomoci preložených výrazov.
 • Automatické s Google Translate - stránky sa prekladajú automaticky no nemusí ísť vždy o korektný preklad. Nastavujete v administrácií v sekcii Doplňky / Pluginy / Google překladač. Preklady nie sú vyhľadávačmi indexované a jedná sa tak len o pomocnú možnosť pre návštevníkov.
Neodporúčame mať naraz aktívne oba spôsoby, keďže Google překladač texty prekladá na základe nastavenej položky "Původní jazyk stránek", pričom v prípade vlastných prekladov v inom jazyku by boli automatické preklady nekorektné.

Vytvorenie vlastných jazykov s manuálnym prekladom#

Vytvorenie jazykových mutácii

 1. V administrácií prejdite do sekcie Doplňky / Pluginy / Jazyky
 2. Vpravo hore kliknite na tlačítko Přidat jazyk a vyberte požadovaný jazyk, poprípade aj menu v ktorej sa majú zobrazovať ceny pre daný jazyk.
 3. Pre zobrazenie prepínača na stránkach je nutné daný plugin aktivovať a požadovane nastaviť v sekcii Nastavení / Web v položke "Přepínač jazyka a měny".
 4. Teraz sa v administrácií v článkoch, menu položkách, produktoch alebo nastaveniach v lište v pravom hornom rohu zobrazujú vytvorené jazyky. Po prepnutí na iný jazyk je možné položky prekladať. Preložiť je možné len položky, ktoré sa po prepnutí jazyka označia červeným rámikom.

Zobrazenie jazykov (vlajok) na stránke

Zmena prednastavených textov (výrazov) na stránke

 • Všetky texty na stránke je možné zmeniť v sekcii Nastavení / Překlady (odporúčame vyhľadávanie v danej sekcii po kliknutí vpravo hore na tlačítko  ). Systémové prednastavené výrazy sú predvolene preložené v jazykoch slovenčina, čeština, angličtina a nemčina, pričom v prípade využívania iných jazykov je nutné si predvolené výrazy manuálne doprekladať.

Automatické rozpoznávanie jazykov

 • V sekcii Nastavení / Web aktivujete položku "Povolit rozpoznání jazyka". Ak máte aktívnych viac jazykov (multijazyčnosť), návštevníkovi Vašich stránok sa stránky zobrazia v jazyku podľa toho z akej krajiny pochádza. Ak príde návštevník z krajiny v ktorom jazyk svojich stránok neponúkate, návštevníkovi ponúkne základný jazyk stránok.

Zmena hlavného jazyka stránok

 • Pre zmenu hlavného jazyka musíte mať najskôr pred-vytvorený vedľajší jazyk v sekcii Doplňky / Pluginy / Jazyky po kliknutí vpravo hore na tlačítko Přidat jazyk
 • Následne v danej sekcii Doplňky / Pluginy / Jazyky kliknite vpravo hore na tlačítko  , kde môžete hlavný jazyk zmeniť na pred-vytvorené vedľajšie jazyky.

Podporované jazyky

 • Podporovaných je viac ako 100 svetových jazykov.
Zmazaním jazyka sa stratia všetky texty položiek (menu, články, produkty, kategórie, ...) vytvorené v danom jazyku.
Ak požadované jazyky nechcete na stránkach používať je nutné ich deaktivovať, pričom nestačí deaktivovať samotný plugin Jazyky. Deaktivovaním jazyka sa daný jazyk len nebude zobrazovať na stránkach a nebude ho možné využívať, pričom texty vytvorené v jazykoch ostanú zachované.
Aktivovaný/deaktivovaný plugin Jazyky určuje len zobrazenie/nezobrazenie možnosti prepínania aktivovaných jazykov v boxe na stránke.
Deaktivovaný plugin Jazyky tak nemá vplyv na vytvorené aktívne jazyky. Ak sú jazyky v deaktivovanom plugine aktívne bude možné ich na stránkach využívať. Rovnako sa budú naďalej dané jazykové verzie URL adries generovať do súboru "sitemap.xml" pre vyhľadávače.

Vyhľadávanie v jazykoch

V prípade, že v module Vyhledávání chcete vyhľadávať aj výrazy/texty vytvorené v cudzích jazykoch je nutné v sekcii Doplňky / Moduly / Vyhledávání aktivovať položku "Vyhledávání v jazycích".

Informace z nápovědy položky "Vyhledávání v jazycích"

Vyhledávání v jazycích - pri aktívnej položke, v prípade, že návštevník bude mať nastavený cudzí jazyk (iný ako hlavný), vyhľadávanie sa bude vykonávať na jazyku, ktorý má návštevník aktívny. Ak máte napr. produkty preložené v anglickom jazyku (názov, krátky popis, tagy), vyhľadávanie bude aplikované práve len na tieto preklady. Samozrejme do vyhľadávania sú vždy zahrnuté aj položky, ktoré sa neprekladajú (napr. ID, vlastný kód, EAN, ...).

V prípade, že niektorý z produktov alebo článkov neobsahuje preklad v cudzom jazyku, nebude ho možné v danom jazyku vyhľadať. Preto, ak máte stránky vo viacerých jazykoch, ale neprekladali ste všetky produkty a články, neodporúčame mať položku aktívnu a vyhľadávať sa tak bude v hlavnom jazyku.

Jazyky vytvárate v sekcii Doplňky / Pluginy / Jazyky podľa nápovedy Mohu mít stránky ve více jazycích? (multi-language)

Automatický preklad jazykov pomocou pluginu Google Translate#

Aktivácia google translate na stránke

Nastavenie jazyka z pluginu na prepínači jazykov/vlajok

Nastavujete v sekcii Nastavení / Web v záložke Jazyk a měna položka "Přepínač jazyků z pluginu"

Informace z nápovědy položky "Přepínač jazyků z pluginu"

Přepínač jazyků z pluginu - určuje, z ktorého pluginu sa budú načítavať jednotlivé jazyky a zároveň bude fungovať aj prepínanie medzi nimi.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00