line

Áno, ale až po prechode do ostrej prevádzky. Vďaka DNS záznamom je možné takzvané DNS MX záznamy (to znamená kam majú smerovať emaily) nasmerovať na iného poskytovateľa a www stránky ostanú nasmerované na WEXBO®.

Postup

  1. vyžiadajte si od svojho poskytovateľa DNS MX záznamy a iné potrebné DNS záznamy spojené s emailami (SMTP, IMAP, POP3, WebMail, SPF, DMARC...)
  2. dané DNS záznamy zmeňte (ak existujú) alebo ich pridajte v administrácii v sekcii Nastavení / Domény v úprave položiek konkrétnej domény ("Upravit položky")
  3. u svojho poskytovateľa zmeňte DNS servery podľa návodu Jak nasměrovat mou doménu na WEXBO? (DNS servery)
Všetky DNS záznamy domény nastavujete v sekcii Nastavení / Domény v úprave položiek konkrétnej domény ("Upravit položky").

Ak už máte doménu registrovanú a využívate emaily u iného poskytovateľa, pre plynulejší prechod ešte pred nasmerovaním DNS serverov domény odporúčame nastaviť si práve DNS MX záznamy poskytovateľa, u ktorého chcete mať vedené emaily.

Doména musí byť nasmerovaná pomocou DNS serverov, pričom DNS MX záznamy a iné DNS záznamy následne meníte v našej administrácii.

Ak si neviete s nastavením DNS záznamov rady, požiadajte Vášho poskytovateľa emailov o potrebné DNS záznamy domény súvisiace s emailom (MX, SMTP, IMAP, POP3, WebMail, SPF, DMARC, DKIM), a následne ich prepošlite našej podpore v sekcii Podpora / Podpora s požiadavkou na nastavenie daných DNS záznamov.

DNS MX záznamy

MX (Mail eXchanger) určuje poskytovateľa, resp. poštový server zodpovedný za prijímanie e-mailových správ v mene názvu domény. Jedná sa o najdôležitejšie DNS záznamy, keďže bez nich mail server odosielateľa nevie kam má emailové správy Vašej domény poslať. DNS MX záznamy zväčša obsahujú názov domény poskytovateľových mail serverov. Rovnako sa používa viacero mail serverov z dôvodu redundantnosti, ak náhodou jeden s mail serverov bude nedostupný.

DNS SPF záznam

SPF (Sender Policy Framework) je politika vymedzenia odosielateľa a je jednou z foriem boja proti nevyžiadanej pošte. Doméne je priradený SPF záznam, ktorý definuje zoznam serverov, ktoré je možné využiť pre odosielanie e-mailových správ z danej domény. Server príjemcu potom poštu z iných zdrojov neprijíma vôbec, alebo ju označí ako nedôveryhodnú. Predvolene je v DNS SPF zázname zadaná informácia o serveroch zadaných v DNS MX záznamoch, a samozrejme naše mail servery a servery tretích strán, ktoré pre odosielanie emailov využívame. Do SPF záznamu zväčša stačí pridať len špeciálnu doménu s rozsahom IP adries Vášho poskytovateľa emailov.

DNS DKIM záznam

DKIM (DomainKeys Identified Mail) je technológia pre zvýšenie dôveryhodnosti emailov, ktorá tiež napomáha odhaleniu podvrhnutých správ. Odoslaná správa je SMTP serverom podpísaná privátnym kľúčom domény odosielateľa, a tento podpis je uložený v hlavičke emailu. Server príjemcu porovná tento podpis s verejným kľúčom uloženým v DNS záznamoch domény. Tým že podpis odpovedá je preukázané, že email skutočne pochádza z domény odosielateľa a že behom prenosu správy nedošlo k jej úprave.

DNS DMARC záznam

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) je doplnok k technológiám SPF a DKIM, ktorý zvyšuje dôveryhodnosť Vašej e-mailovej komunikácie. Umožňuje nastaviť požadované chovanie poštového serveru príjemcu v prípade, že z Vašej domény obdrží podozrivý e-mail. Predvolene je daný DNS záznam správne nastavený aj na náš automatizovaný systém, ktorý vyhodnocuje napr. mieru nedoučených správ, a tak tento DNS záznam častokrát nie je nutné meniť.

Ostatné DNS záznamy

Ostatné DNS záznamy ako napr. identifikácia SMTP, POP3, IMAP serveru či prípadne WebMail serveru sú zväčša typu DNS CNAME (doména) alebo DNS A (IP adresa) záznamov a určujú konečný server, ktorý dané služby zaobstaráva.

  • SMTP - Mail server pre odosielanie emailových správ.
  • POP3, IMAP - Mail server pre prijímanie emailových správ napr. do emailového klienta (Outlook, Thunderbird, mobil, atď.).
  • WebMail - Webové rozhranie emailového klienta.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00