line

Ak ste si u nás objednali a uhradili akékoľvek služby, v prípade, že sa nejedná o špecifické služby na mieru, dané služby budú dostupné takmer ihneď po prijatí úhrady na náš účet. V prípade, že ste zadali správny variabilný symbol (číslo objednávky alebo ID profilu), systém úhradu spáruje s Vaším profilom, resp. s Vašou objednávkou, ktorá sa následne automaticky vybaví (prechod do ostrej prevádzky, predĺženie exspirácie profilu či domény, atď.). Systém páruje prijaté úhrady periodicky priebežne približne každých 15 minút. O vybavení objednávky budete informovaný notifikačným emailom.

Automatizované spárovanie úhrady

Aby bola prijatá úhrada vybavená automaticky systémom, je nutné pri úhrade zadať nasledujúce údaje:

  • V prvom rade zadajte správne číslo účtu príjemcu (spoločnosť WEXBO s.r.o.), ktoré nájdete na každom vystavenom doklade, prípadne v sekcii Kontakt v odstavci "Bankové údaje". Číslo účtu v tvare IBAN v sebe obsahuje kontrolné číslice, ktoré zamedzujú nesprávne zadanému tvaru či preklepu, ktoré banka pred odoslaním platby overuje.
  • Pre spárovanie úhrady je dôležitý správne zadaný variabilný symbol. Variabilný symbol je uvedený na každom doklade, prípadne sa jedná o číslo objednávky alebo ID profilu napr. v prípade trvalého príkazu. V prípade, že prijmeme úhradu, ktorá má nesprávny či nemá variabilný symbol vôbec zadaný, systém sa pokúsi platbu dodatočne spárovať na základe špecifického symbolu, poznámky či histórie úhrad z čísla účtu odosielateľa a sumy. Ak Vám banka neponúka možnosť zadať variabilný symbol, zadajte ho tak do poznámky platby.
  • Nakoniec je nutné zadať presnú konečnú suma s DPH uvedenú na vystavenej objednávke.

Ak z nejakého dôvodu pošlete nesprávnu úhradu (nesprávny variabilný symbol či sumu), odporúčame nás ihneď kontaktovať na technickej podpore, kde sa pokúsime úhradu správne spárovať. Prípadne Vám poskytneme dodatočné informácie pre úspešné vybavenie úhrady, resp. objednávky. Ak ste napríklad poslali úhradu s nižšou sumou než je na objednávke, stačí dodatočne poslať zbytok sumy s rovnakým variabilným symbolom. Ak ste naopak poslali väčšiu čiastku, pokúsime sa Vám dodatočne predĺžiť služby o alikvotne obdobie na základe preplatenej čistky (samozrejme objednávku a faktúru upravíme).

Úhrada v rámci Fio banky

Ak úhradu posielate z Fio banky (kde má naša spoločnosť vedené účty) alebo priamym vkladom v pobočke Fio banky, úhrada bude na náš účet pripísaná do niekoľkých sekúnd, pričom našim systémom bude spracovaná do niekoľkých jednotiek minút. Priamy vklad na pobočke Fio banky je možné využiť v prípadoch, kedy chcete aby bola úhrada na náš účet pripísaná takmer okamžite, resp. chcete služby aktivovať či predĺžiť urgentne. Pre urgentné spracovanie platby je v prípade podpory zo strany Vašej banky možné využiť aj tzv. okamžitú či instantnú úhradu (viď. info nižšie). Po prijatí úhrady je nutné počkať na automatické párovanie s objednávkou a jej automatické spracovanie do cca 15 min.

Úhrada z inej banky

Bežný mimo-bankový prevod trvá cca 1 až 2 pracovné dni. Zväčša ak uhradíte platbu vo Vašej banke cez pracovné dni do 16:00, príde nám úhrada nasledujúci pracovný deň. Ak ste však úhradu poslali cez víkend či sviatok alebo cez pracovný deň po 16:00, Vaša banka platbu spracuje až nasledujúci deň, resp. najbližší pracovný deň, pričom úhrada bude na náš účet pripísaná v deň spracovania alebo až deň po spracovaní platby. Ak napríklad úhradu pošlete v piatok po 16:00 alebo v sobotu či nedeľu, úhrada bude pripísaná na náš účet až v pondelok alebo utorok.

Ak chcete využívať niektorú z našich platených služieb, na ktorú Vám nadväzujú iné plánované aktivity či procesy (spustenie reklamy, promo akcie, udalosti, atď.), odporúčame platbu odoslať s dostatočným predstihom, pre istotu aspoň 5 dní pred plánovaným začiatkom využívania služieb, a to z dôvodu víkendov, sviatkov, medzi-bankových operácií. Ak ste si odoslanie úhrady z nejakého dôvodu nenaplánovali v dostatočnom predstihu, nie je nutné kontaktovať našu technickú podporu pre urýchlenie vybavenia, keďže dobu medzi-bankového prevodu nedokážeme z našej strany nijak ovplyvniť.

Okamžitá alebo instantná úhrada

V prípade, že pri zadávaní platby zadáte typ platby "okamžitá" či "instantná", platba bude vykonaná rovnako rýchlo ako v rámci banky, teda takmer okamžite. Podmienkou je, aby banka odosielateľa ale aj príjemcu podporovala tzv. "okamžité platby". Ak banka odosielateľa, teda Vaša banka, možnosť okamžitých platieb stále neposkytuje, úhrada bude v tomto prípade spracovaná ako mimo-bankový prevod až nasledujúci pracovný deň. Slovenské banky, ktoré podporujú okamžité platby ku dňu 6.5.2024 sú Fio, TB, SLSP, VÚB, Raiffeisen, Oberbank, J&T. Pre ostatné banky v EU je povinnosť zaviesť daný typ platieb do 9.10.2025. Po prijatí úhrady je nutné počkať na automatické párovanie s objednávkou a jej automatické spracovanie do cca 15 min.

Úhrada cez poštu

Ak ste platbu uhradili cez Slovenskú alebo Českú poštu v hotovosti vkladom na účet, je nutné nám poslať preskenovaný doklad o úhrade, nakoľko pošta v prijatej úhrade uvádza zlý, resp. vlastný variabilný symbol (aj vtedy ak ho k platbe zadáte), na základe ktorého nedokážeme platbu spárovať s objednávkou až do doby prijatia písomného oznámenia, ktoré nám chodí dodatočne až do niekoľkých pracovných dní.

Aktivácia služieb na základe výpisu (screenu) z banky

Aktivácia služieb je automatizovaná, pričom sa vykonáva vždy až po prijatí úhrady na náš účet. Pri predĺžení či aktivácií služieb je vykonaných mnoho zautomatizovaných úkonov, ktoré nemôžu byť vykonané manuálne prostredníctvom technickej podpory (registrácia či predĺženie domény, zmeny na DNS serveroch pre konkrétnu doménu, generovanie emailových schránok, presun profilu na voľný slot serverov, zmeny v súborovom systéme profilu, nastavenie limitov profilu podľa vybraného variantu, odoslanie notifikácií, generovanie daňových dokladov na základe dátumom dodania, resp. prijatia platby, atď.). Z tohto dôvodu nevykonávame aktiváciu služieb na základe poskytnutia výpisu (screenu) z banky či potvrdení o vykonaní úhrady. Aj vďaka automatizácií úkonov ohľadom aktivácie či predĺženia služieb, nemusíme do ceny samotných služieb započítavať ďalšie náklady na čas pracovníka, ktorý by dané úkony musel vykonávať manuálne.

Registrácia či nasmerovanie domény

Ak doménu registrujete cez nás, registrácia a nasmerovanie DNS záznamov trvá zväčša niekoľko minút avšak pri všetkých novo registrovaných doménach sa čaká na globálnu zmenu DNS záznamov čo môže trvať dlhšie a to 3 až 24 hodín (Proč se mi stále nezobrazuje můj web/eshop po nasměrování domény?). Rovnako ak máte doménu registrovanú u iného registrátora, nasmerovanie DNS, resp. ich globálna zmena môže trvať v závislosti od poskytovateľa domén cca 3 až 24 hodín (Proč se mi stále nezobrazuje můj web/eshop po nasměrování domény?).

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00