line

Áno, ak Vám nestačí priestor určený pre daný variant, je možné si navýšiť tento priestor za jednorázový poplatok (cenník doplnkových služieb). V administrácii v sekcii Soubory / Využití prostoru si vpravo hore po kliknutí na tlačítko Navýšení prostoru vyberiete požadované navýšenie a vytvoríte objednávku. Po pripísaní platby a naparovaní na objednávku Vám systém priestor automaticky navýši.

Všetky vystavené doklady nájdete v administrácii v sekcii Nastavení / Doklady

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00