line

Fakturačné údaje meníte v sekcii Nastavení / Fakturační údaje, pričom pre fakturáciu Vami objednaných služieb sa využijú fakturačné údaje, ktoré sú označené štítkom "Systémové". Fakturačné údaje v ďalších riadkoch môžete využiť pre svoj eshop/web, resp. pre fakturáciu svojim zákazníkom.

Systémové fakturačné údaje je možné zmeniť buď priamo ich úpravou, alebo v úprave inej požadovanej položky fakturačných údajov v záložke Pokročilá nastavení aktivovaním položky "Systémové". Systémové fakturačné údaje môžu byť len jedny.

Pokiaľ Vám už bol vystavený doklad (objednávka, faktúra) a vy chcete zmeniť fakturačné údaje na danom doklade, je nutné najskôr zmeniť fakturačné údaje označené spomínaným štítkom "Systémové", a následne kontaktovať našu podporu v sekcii Podpora / Podpora o tom, že chcete obnoviť doklad, kde tiež napíšete o aký doklad sa jedná (stačí číslo objednávky poprípade číslo faktúry).

Zmena údajov na dokladoch

  • Zmena údajov na Objednávke je možná len ak pre daný doklad ešte nebola vystavená faktúra.
  • Zmena údajov na Faktúre je možná najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca od vystavenia dokladu.
    PříkladNapr. ak bola faktúra vystavená 1.1. je možné údaje na faktúre zmeniť do 15.2.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00