line

V prvom rade odporúčame vytvoriť si najprv dopravy s požadovanými pravidlami. Následne jednotlivé pred-vytvorené dopravy prepojíte so spôsobmi platieb. Samotná platba sa zákazníkovi zobrazí len v prípade, že niektorá z dopráv, s ktorou je platba prepojená, vyhovie nastaveným pravidlám.

V prípade, že chcete nastaviť pre jedného prepravcu (napr. UPS) viacero cenových hladín (napr. na základe váhy alebo ceny objednávky), je nutné vytvoriť viacero dopráv jedného dopravcu (napr. vytvoríte 3 krát dopravu s názvom UPS a rôznou cenou), kde každej doprave nastavíte požadované pravidlá. Teda nie je možné vytvárať rôzne cenové hladiny jedného prepravcu (napr. UPS) v jednej pred-vytvorenej doprave.

Vytvorenie spôsobu dopravy

Dopravu, ktorú si zákazník vyberá v objednávacom procese vytvárate v sekcii Eshop / Doprava vpravo hore pod tlačítkom Přidat způsob dopravy.

Pravidlá zobrazenia dopravy (aj prepojenej platby)

Pre každý spôsob dopravy môžete nastaviť rôzne pravidlá, kedy sa má daná doprava a rovnako s ňou prepojená (napárovaná) platba zobraziť:

 • "Zobrazit jen skupinám"
 • "Pouze v rámci státu"
 • "Zobrazit pouze v měnách"
 • "Pouze pro produkty"
 • "Datum zobrazení"
 • "Pro objednávky částky"
 • "Pro objednávky váhy (kg)"
 • "Pro objednávky o objemu (m3)"
 • "Pro objednávky s indexem"
 • "Rozměr největšího produktu (cm)"

Pri nastavovaní pravidiel (obmedzení) v dopravách je nutné si dať veľký pozor, aby ste vytvorili všetky možné kombinácie obmedzení. Ak sú položky s obmedzeniami prázdne, znamená to, že danej doprave nie je nastavené žiadne pravidlo, a doprava sa tak vždy zobrazí. Nižšie uvedené príklady s váhou platia pre všetky pravidlá (cena, objem, rozmery, ...), ktoré obsahujú možnosť nastavenia rozsahov od - do.

 • Významy od - do - Zákazníkovi sa zobrazí doprava ak obmedzenie (váha, cena, ...) je rovné alebo väčšie ako nastavená hodnota v poli od a zároveň je nastavené obmedzenie (váha, cena, ...) menšie ako nastavená hodnota v poli do. Napríklad pri doprave s nastavením obmedzením váhy od 1 kg do 10 kg, sa daná doprava zobrazí, len ak váha tovaru v košíku je rovná alebo väčšia ako 1 kg a zároveň je váha tovaru v košíku menšia ako 10 kg. Tovar v košíku s váhou 10 kg alebo 0,5 kg už nebude danej doprave vyhovovať, a tak sa doprava nezobrazí.
 • Rozsahy - Ak napr. vytvoríte jednu dopravu s obmedzením váhy od 1 kg do 10 kg a druhú dopravu s obmedzením váhy od 10 kg do 20 kg. Zákazník, ktorý si objedná tovar s váhou 30 kg alebo tovar, ktorému ste nezadali žiadnu váhu (0 kg) sa nezobrazí žiadna vyhovujúca doprava (ani platba), a nebude tak môcť pokračovať v nákupe. Keďže na základe vyššie uvedených obmedzení sa doprava zobrazí len v prípade, kedy tovar v košíku váži od 1 kg do 20 kg. Preto je nutné použiť celý rozsah obmedzení od 0 kg do nekonečna. Nekonečno/neobmedzene nastavíte tak, že v poli do zadáte 0 alebo pole necháte prázdne. Pri použití obmedzení je tak nutné v prvej doprave do poľa od nastaviť 0 a samozrejme v poslednej doprave do poľa do nastaviť 0 (nekonečno).
 • Predeli rozsahov - Ak napr. vytvoríte jednu dopravu s obmedzením váhy od 0 kg do 9 kg a druhú dopravu s obmedzením váhy od 10 kg do neobmedzene kg. Zákazník, ktorý si objedná tovar s váhou 9,5 kg sa nezobrazí žiadna vyhovujúca doprava (ani platba), a nebude tak môcť pokračovať v nákupe. Rozsahy od - do je nutné nastavovať bez predelov, teda ak v jeden doprave máte v poli do nastavenú hodnotu 9 kg (doprava vyhovuje ak je váha menšia ako 9), v ďalšej doprave je nutné do poľa od opätovne nastaviť hodnotu 9 kg (doprava vyhovuje ak je váha väčšia alebo rovná 9). Neodporúčame sa tiež spoliehať na použitie desatinných miest, kedy pri prvej doprave nastavíte v poli do hodnotu 9 kg a v druhej doprave v poli od hodnotu 9,1 kg. Správne nastavenie dopravy vyššie uvedeného príkladu je, ak v prvej doprave nastavíte obmedzenia váhy od 0 kg do 9 kg a v druhej doprave nastavíte obmedzenia váhy od 9 kg do neobmedzene kg, teda bez predelov.
 • Použitie viacerých obmedzení v jednej doprave - Neodporúčame v jednej doprave zbytočne používať naraz viacero obmedzení, keďže tak musíte myslieť na viacero kombinácií dopráv, ktoré je nutné vytvoriť. Ak napríklad do vyššie uvedeného príkladu s obmedzeniami váhy ešte do dopráv pridáte obmedzenie na užívateľskú skupinu (VIP užívatelia) či štát (SK), je nutné vytvoriť aj dopravy, ktoré budú vyhovovať ostatným skupinám (neregistrovaný užívatelia, ...), či štátom (CZ, DE, ...).
 • TIP - V prípade, že chcete viacerým produktom zobrazovať len určitú dopravu, a zároveň nevyužívate váhu produktov, je možné použiť nasledujúci spôsob nastavenia. Požadovaným produktom nastavte fiktívnu váhu napr. 1 kg a vytvorte dopravy s obmedzením váhy od 1 kg do neobmedzene kg, pričom ostatným dopravám, aby sa nezobrazovali, nastavte obmedzenie váhy od 0 kg do 1 kg. Akonáhle bude košík obsahovať jeden alebo viac produktov s nastavenou váhou 1 kg, zobrazí sa len vyhovujúca doprava.

Napojenie na prepravné služby

V položke "Typ dopravy" je možné doprave nastaviť konkrétnu prepravnú službu (Podporujete možnosti přepravních služeb? (Uloženka, Zasilkovna, Balíkomat... )) a s ňou spojené možnosti, akými sú:

 • export štítkov
 • sledovacie čísla zásielok
 • výdajne/odberné miesta prepravcov

Zobrazenie informácií o doprave v detaile produktu

V detaile produktu môžete aktivovať informáciu o doprave s najnižšou cenou. Doprava aj cena sa zobrazí len pre konkrétny produkt (teda ak by bol v košíku len konkrétny produkt v počte 1 ks). Danú funkcionalitu aktivujete v sekcii Nastavení / Eshop v položke "Struktura detailu produktů", kde vyberiete možnosť doprava.

Vytvorenie spôsobu platby

Platbu, ktorú si zákazník vyberá v objednávacom procese (dobierka, bankový prevod) vytvárate v sekcii Eshop / Platba vpravo hore pod tlačítkom Přidat způsob platby. Platba sa zobrazí len v prípade, ak objednávka vyhovuje limitom, ktoré máte nastavené v prepojenej (napárovanej) spôsobe dopravy.

Pravidlá zobrazenia platby

Samotným platbám nie je možné nastavovať rôzne právomoci (obmedzenia), pričom dané obmedzenia je nutné nastaviť dopravám a následne požadované platby k nim prideliť. V prípade, že chcete určitý spôsoby platby zobrazovať napr. len pre objednávkam od sumy 100€, je nutné si vytvoriť po dve dopravy rovnakého typu (napr. kuriér DPD), kde jedna bude mať nastavený limit sumy od 0€ do 100€ (priradíte k nej všetky ostatné platby) a druhá doprava bude mať nastavený limit sumy od 100€ do neobmedzene € (priradíte k nej požadovanú platbu).

Napojenie na platobné brány

Platbe môžete nastaviť konkrétnu platobnú bránu a s ňou spojené možnosti, viac info v nápovede Podporujete bankovní online platby? (Trustpay, PayPal...).

Napojenie na EET

Pri aktívnom plugine Elektronická evidence tržeb (EET) platbám nastavujete, či podliehajú elektronickej evidencii tržieb.

Nezabudnite ku každej platbe priradiť pred-vytvorený spôsob dopravy, rovnako tiež ku každej doprave priradiť pred-vytvorený spôsob platby.

Prečo mi v košíku nezobrazuje dopravu a platbu?

Pravdepodobne máte na doprave v sekcii Eshop / Doprava zadané obmedzenia (limity pre objednávky, suma od-do, váha od-do, dátum od-do, len v rámci štátu, zobrazovať len skupinám, len pre produkty). Ak nejakej doprave určujete obmedzenia a limity, je nutné vytvoriť ďalšie dopravy so všetkými možnými kombináciami obmedzení a limitov.

Príklad:

Ak máte vytvorenú len jednu dopravu napríklad KURIÉROM a zadáte limit len pre objednávky suma od 0€ do 100€ tak zákazníkovi, ktorý si objednáva produkty už za sumu 110€ nezobrazí žiadnu dopravu, nakoľko pre takýto limit nemáte vytvorenú takúto dopravu. Preto je nutné vytvoriť ďalšie dopravy so všetkými možnými kombináciami obmedzení a limitov. Všetky možné kombinácie pre limity tak môžu vyzerať takto:

 • KURIÉROM (suma od 0 do 100€)
 • KURIÉROM 2 (suma od 100 do 200€)
 • POŠTOU (suma od 200 do neobmedzene€) - (ak je pole prázdne alebo 0 znamená to: neobmedzene)

Užívateľovi je ponúknutá doprava ak "cena objednávky" je rovná alebo väčšia ako limit od a zároveň je "cena objednávky" menšia ako limit do. Preto, ak v príklade vyššie, bude objednávka v hodnote 100€, systém ponúkne dopravu KURIÉROM 2, pretože suma objednávky vyhovuje nastavenému limitu danej dopravy.

Pravidlo nastavenia limitov väčšie alebo rovné ako od a zároveň menšie ako do platí pre všetky limity v doprave. Ak vytvárate dopravy pre rôzne krajiny či skupiny je nutné všetky možné kombinácie dopráv vytvoriť aj pre všetky krajiny a skupiny.
Doprava sa tiež nebude zobrazovať ak na ňu nemáte napárovanú žiadnu platbu alebo napárované platby sú neaktívne.

Ako identifikovať problém s nezobrazením dopravy?

Po prihlásení sa na stránky ako užívateľ, ktorý je zaradený v skupine Administrátor alebo Supervisor sa v 2. kroku košíka zobrazia okrem povolených spôsobov dopráv aj nepovolené spôsoby dopráv, ktoré z dôvodu nastavenia právomocí nespĺňajú niektoré požiadavky pre zobrazenie. Zároveň sa zobrazia aj podrobné informácie, ktoré nastavené požiadavky neboli splnené. Veríme, že Vám dané informácie pomôžu lepšie nastaviť podmienky, za ktorých chcete dopravy zobrazovať.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00