line

Vodoznak (ochranu obrázkov) nastavujete v sekcii Soubory / Správa souborů kliknutím na tlačítko  . Vodoznak alebo ochrana obrázkov sa vloží len na obrázky, ktoré boli nahrané až po aktivácii vodoznaku alebo ochrany obrázkov.

UPOZORNENIE: Aktivovaný vodoznak (ochrana) sa nenávratne uloží na nahraný obrázok a nebude možné ho z obrázka odstrániť (obrázky je nutné znova nahrať bez aktívneho vodoznaku/ochrany). Z tohoto dôvodu odporúčame si obrázky pred aktiváciou vodoznaku/ochrany zálohovať.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00