line

Hlavne pri migrácií stránok na iný systém, je nutné vyhľadávačom (Google, Bing, Seznam,...) oznámiť zmenu starých URL adries generovaných v pôvodnom systéme na nové v systéme WEXBO®. Slúži na to plugin v sekcii Doplňky / Pluginy / Přesměrování. Ak daný plugin nemáte v zozname pluginov, môžete si ho v sekcii Doplňky / Pluginy pridať kliknutím na tlačítko Přidat plugin. Do pluginu zadávate pôvodnú "Zdrojová URL adresa" (staré) a k nej priradenú "Cílová URL adresa" (nové), na ktoré bude užívateľ, či prípadný robot vyhľadávača presmerovaný. URL adresy na presmerovanie môžte zadávať po jednej alebo hromadne, v relatívnom (začínajúce lomítkom) alebo absolútnom tvare (začínajúce http://). URL adresa bude presmerovaná na novú len v prípade, že pre "Zdrojová URL adresa" stránka neexistuje, v opačnom prípade sa zobrazí práve existujúca stránka.

Pre hromadné zadanie URL adries je najlepšie mať tabuľku (vytvorenú nap. v programe MS Office Excel) s dvoma stĺpcami, kde v jednom bude zoznam zdrojových URL adries s pôvodného systému a v druhom stĺpci priradený zoznam cieľových URL adries. Pričom pri pridávaní presmerovaní v plugine, vyberiete v položke "Typ zadávání" možnosť hromadně a obsah stĺpcov vložíte do určených položiek ("Zdrojová URL adresa", "Cílová URL adresa").

Príklad

Zdrojová URL adresaCílová URL adresa
http://test.com/moja_stara_url_adresa_clanku/http://test.com/a/nova-url-adresa-clanku/
http://test.com/produkty/produkt-test/http://test.com/d/produkt-test-1000001/
/produkt-test123//d/produkt-test123-1000001/
/kontaktujete-nas/http://test.com/m/contact/
http://test.com/?kategoria=notebooky/e/notebootky/
Zoznam URL adries produktov získate v sekcii Nastavení / Databáze, keď si exportujete databázu produktov. Následne v exportnom súbore URL adresy nájdete v stĺpci "url".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00