line

Založili ste si s.r.o. alebo živnosť a o pár dní Vám do schránky prišiel úradne vyzerajúci list s výzvou na úhradu? Nie je dôvod na paniku. Nejedná sa o úradnú zásielku, ktorú musíte uhradiť. Po podrobnom prečítaní listu zistíte, že sa jedná o súkromnú spoločnosť, ktorá Vás za uvedený poplatok registruje do jeho vlastného registra.

O čo ide?

Jedná sa o podnikateľský plán súkromnej firmy, ktorá z verejného registra zistí adresu novo vzniknutej spoločnosti alebo živnostníka a odošle list, ktorý vo veľa prípadoch adresát uhradí pod dojmom, že sa jedná o úradný list jeho novej živnosti alebo s.r.o-čky.

Čo mám so zásielkou a šekom spraviť?

Nakoľko sa jedná o nezáväznú "ponuku" súkromnej spoločnosti môžete zvážiť registráciu do ich súkromnej databázy, no pre Vás z toho nevidíme žiadne benefity. Naše odporúčanie je hodiť celý list do koša a ušetrené prostriedky venovať na inú marketingovú činnosť ako napríklad tvorbu vlastnej webstránky alebo jej propagáciu.

O aké spoločnosti ide?

List väčšinou obsahuje nadpis ako:

 • REGISTER OBCHODU A ŽIVNOSTI
 • SLOVENSKÝ REGISTER FIRIEM A ŽIVNOSTÍ
 • SLOVENSKÁ KOMORA FIRIEM A ŽIVNOSTNÍKOV
 • REGISTER OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ
 • REJSTŘÍK OBCHODU A ŽIVNOSTI
 • REGISTER OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ A ŽIVNOSTÍ SR

ale priamo v liste je možné získať informácie firmy, ktorá daný list odosiela. Napr.:

 • FIRMDATA Slovenská republika, s.r.o.
 • Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o..
 • Infodat SK s.r.o.
 • Firmstat s.r.o. pre SK
 • INFORMATIK Česká republika spol. s r.o.
 • Firmstat s.r.o. pre CZ
 • a pod...

Príklady takýchto listov. Môže sa stať, že Vám príde aj viacero listov od rôznych spoločností:

Comments to articleContact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm