line

Ste živnostník (SZČO/OSVČ) a podávate daňové priznanie? Vyskúšajte daňové priznanie vytvoriť jednoducho online. Následne je už len na Vás či ho podáte na daňovom úrade osobne alebo elektronicky.

Daňové priznanie za rok 2018 musí byť podané do 31.3.2019, kedy musí byť daň aj uhradená.

Nakoľko 31.3.2019 pripadne na nedeľu, lehota na podanie a úhradu daňového priznania sa posúva na najbližší pracovný deň, teda do 1.4.2019.

Odklad daňového priznania

V prípade, že nestíhate podať daňové priznanie je možné si vyžiadať odklad až o 3 mesiace do 30.06.2019.

Ďalšie odkazy pre daňové priznanie právnických osôb (s.r.o.)

  • SK informácie: Daňové priznanie právnické osoby (s.r.o.)
  • CZ informace: Daňové přiznání právnické osoby (s.r.o.)
  • Comments to article    Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm