line

Základné nastavenia

V prvom rade si v sekcii Nastavenia / Eshop aktivujte položku "Som platca DPH" ak ste sa stali platcom DPH alebo naopak deaktivujte ak Vám platcovstvo DPH zaniklo. Rovnako si nezabudnite v sekcii Nastavenia / Fakturačné údaje vo využívaných fakturačných údajoch nastaviť aj položku "Platca DPH". Ak ste sa stali platcom DPH, ceny bez a s DPH sa zobrazia len na dokladoch (objednávky, faktúry, ...), ktorých objednávka bola vytvorená až po nastavení vyššie uvedených položiek.

Z neplatcu na platcu DPH

V sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Základné údaje v položke "Sadzba DPH (%)" v otvorenom okne si skontrolujte či máte nastavené všetky potrebné sadzby DPH. Hlavne by mala byť správne nastavená položka s ID 1 - "základná sadzba DPH (Predvolené)", kde nastavte základnú sadzbu DPH vo Vašej krajine.

Pre zobrazenie cien "bez DPH" a "s DPH" na stránkach pri produktoch je nutné si v sekcii Nastavenia / Eshop v položkách "Štruktúra boxu produktov" a "Štruktúra detailu produktov" nastaviť možnosti primárna cena a sekundárna cena (viac info v nápovedách položiek).

Pre zobrazenie rozpisu DPH na faktúrach (nie je to vyžadované) si môžete v sekcii Nastavenia / Fakturačné údaje po kliknutí na tlačítko   v otvorenom okne v záložke Rozšírené nastavenia v položke "Možnosti dokladu" aktivovať možnosť rozpis DPH.

Zmena cien produktov

Všetky ceny pri produktoch je možné hromadne upravovať buď pomocou hromadného importu alebo prostredníctvom akcie hromadnej úpravy. Nižšie sú uvedené návody na hromadnú úpravu ceny prostredníctvom akcie hromadnej úpravy produktov pri menšom počte produktov.

Z platcu na neplatcu DPH

Ak ste boli platca DPH a stali ste sa neplatcom DPH, pričom chcete zachovať pôvodnú výslednú cenu pri produktoch postupujte podľa nasledujúceho návodu.

 1. Prejdite v administrácii do sekcie Produkty / Produkty.
 2. Zobrazte si na stránku čo najviac produktov (odporúčame 500).
 3. Označte všetky produkty, kliknutím v tabuľke na zaškrtávacie pole vľavo hore.
 4. V pravom hornom rohu, kliknite na zobrazené červené tlačítko  .
 5. V záložke Základné údaje v položke Cena vyberte možnosť percentuálne navýšiť o.
 6. Do druhého poľa zadajte aktuálnu hodnotu DPH, napr. 20. Pozor na produkty s rôznou DPH.
 7. Zaškrtnite posledné pole aplikovať úpravu.
 8. Nakoniec kliknite na tlačítko Uložiť.
 9. Prejdite na ďalšiu stránku produktov a daný proces opakujte.

Z neplatcu na platcu DPH

Skontrolujte či na produktoch máte nastavenú správnu DPH, prípadne overte správne nastavenie položky "Sadzba DPH (%)" v sekcii Nastavenia / Eshop(informácie o správnom nastavení sú uvedené vyššie) alebo požadovanú sadzbu DPH na produktoch hromadne nastavte.

Ak ste boli neplatca DPH a stali ste sa platcom DPH, pričom chcete zachovať pôvodnú výslednú cenu pri produktoch postupujte podľa nasledujúceho návodu.

 1. Prejdite v administrácii do sekcie Produkty / Produkty.
 2. Zobrazte si na stránku čo najviac produktov (odporúčame 500).
 3. Označte všetky produkty, kliknutím v tabuľke na zaškrtávacie pole vľavo hore.
 4. V pravom hornom rohu, kliknite na zobrazené červené tlačítko  .
 5. V záložke Základné údaje v položke "Cena" vyberte možnosť vydeliť.
 6. Do prázdneho poľa položky "Cena" vložte hodnotu 1,2. Hodnota 1,2 je pre 20% DPH. Vzorec pre výpočet požadovanej hodnoty na základe DPH: 100 + 20 (DPH) / 100 = 1,2. Pozor na produkty s rôznou DPH.
 7. Zaškrtnite posledné pole aplikovať úpravu.
 8. Nakoniec kliknite na tlačítko Uložiť.
 9. Skontrolujte cenu niektorého z produktov, prejdite na ďalšiu stránku produktov a daný proces opakujte.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00