line

Využiť je možné jeden z dvoch postupov pre zmenu DPH, a to na základe toho či chcete zachovať pôvodnú konečnú cenu s DPH alebo nie.

V oboch prípadoch, z dôvodu optimalizácie, následne odporúčame v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Nastavenia sekcií v položke "Analýza a oprava produktov" kliknúť na tlačítko "Spustiť" (viac info v nápovede položky).

Zachovanie pôvodnej konečnej ceny s DPH

 1. V sekcii Nastavenia / Eshop kliknite na tlačítko   a pridajte nové sadzby DPH. Neupravuje pôvodné sadzby DPH!
 2. V sekcii Produkty / Produkty si vyfiltrujte produkty, ktorým DPH chcete meniť. Pozor na rôzne DPH pri rôznych kategóriách produktoch. Odporúčame si nastaviť stránkovanie položiek na najvyššie.
 3. Prostredníctvom stĺpca Vybrať všetko vyberte všetky vyfiltrované produkty.
 4. Kliknite v panely na tlačítko   a vyberte možnosť Upraviť vybrané.
 5. V otvorenom okne v záložke Rozšírené nastavenia aktivujte úpravu položky "DPH", vyberte požadovanú novú DPH a zároveň zaškrtnite pole Prepočítanie a zachovanie pôvodnej koncovej ceny.
 6. Nezabudnite si pozorne prečítať nápovedu danej položky a otestovať si zmenu DPH na pár testovacích produktoch.
  Informácie z nápovedy položky "DPH"

  DPH - hromadná zmena DPH na vybraných produktoch. Pred zmenou DPH je nutné si nové sadzby DPH pridať v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Sadzba DPH (%)", pričom v prípade využitia poľa Prepočítanie a zachovanie pôvodnej koncovej ceny odporúčame ponechať pôvodné sadzby DPH a neupravovať ich pred hromadnou aplikáciou na produktoch.

  Predvolene sa zmenou DPH nezmení cena produktu bez DPH, ktorá je uložená v databáze, a tak konečná cena produktu s DPH, ktorá sa zobrazí na eshope bude nakoniec rozdielna.

  V prípade zaškrtnutého poľa Prepočítanie a zachovanie pôvodnej koncovej ceny sa prepočíta cena produktu bez DPH tak, aby konečná cena produktu s DPH bola pôvodnou konečnou cenou.

  PríkladAk máte produkt s cenou 100 € bez DPH a nastavenou 20% sadzbou DPH, konečná cena produktu je 120 € s DPH. Ak takémuto produktu zmeníte sadzbu DPH na nižšiu 10%, s tým, že bude zaškrtnuté pole Prepočítanie a zachovanie pôvodnej koncovej ceny, tak cena bez DPH bude prepočítaná na 109,091 €, tj. konečná cena produktu bude stále 120 € s DPH.
  V prípade využitia poľa Prepočítanie a zachovanie pôvodnej koncovej ceny si dávajte pozor na prípady, kedy meníte DPH na vyššiu, keďže v tomto prípade sa cena bez DPH samozrejme zníži, a tak môže byť nižšia než nákupná cena.

  Hromadné zmeny DPH na produktoch si v prvom rade odporúčame otestovať na 1 až 2 testovacích produktoch, predtým než ich uplatníte na požadovaných produktoch.

 7. Nakoniec kliknite na tlačítko Uložiť.
 8. Ak máte viacero produktov ako je na jednej stránke (pri maximálnom stránkovaní), prípadne máte produkty s rôznou DPH opakujte daný proces aj pre ostatné produkty.
Nakoniec si nezabudnite zmeniť DPH aj na poskytovaných službách napr. v sekciách Eshop / Doprava, Eshop / Platba, Eshop / Zľavové kupóny, pričom v tomto prípade je nutné úkony vykonať manuálne pre každú z položiek (služieb).

Bez zachovania pôvodnej konečnej ceny s DPH

V sekcii Nastavenia / Eshop kliknite na tlačítko   a zmeňte všetky požadované sadzby DPH (základná sadzba DPH, znížená sadzba DPH, druhá znížená sadzba DPH) na nové. Zmena sa prejaví okamžite na všetkých produktoch ale aj službách.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00