line

Objednávky spravujete v sekcii Eshop / Objednávky. Dôležité informácie nájdete v nápovede danej sekcie  :

Vytvorenie objednávky

Vytvoriť novú objednávku priamo cez administráciu je možné po kliknutí na tlačítko Pridať objednávku. Objednávke je nutné prideliť užívateľa kliknutím na tlačítko   a jednotlivé produkty kliknutím na tlačítko  . Po kliknutí na tlačítka sa zobrazí okno na vyhľadanie existujúceho užívateľa alebo produktu.

Vytvorenie a úprava objednávky cez administráciu neobsahuje všetky možnosti, obmedzenia a pravidlá, ktoré ste si v e-shope nastavili, ako napríklad: množstevné a objemové zľavy, darček k produktu, cenové hladiny pre užívateľské skupiny nastavené na produkte, množstevné zľavy nastavené na produkte, zľava skupiny a užívateľa, zľavové kupóny, obmedzenie dopravy a platby, prepočet cien pri zmene meny, preklad názvov položiek pri cudzej mene. Pre využitie všetkých nastavených pravidiel a obmedzení je nutné objednávku vytvoriť priamo na stránkach e-shopu.

Objednávky samozrejme môžu vytvoriť aj zákazníci priamo cez stránky eshopu (napr.: www.vaseshop.com), pričom podrobné informácie o funkčnosti a nastavení procesu objednania cez košík nájdete v nápovede Košík a proces objednania.

Úprava objednávky

Objednávku je možné upravovať kliknutím na riadok požadovanej objednávky alebo kliknutím na ikonku   Upraviť v stĺpci Akcie, pričom objednávka sa zobrazí v samotnom okne.

Pridanie užívateľa (odberateľa)

Registrovaného užívateľa do objednávky pridáte kliknutím na tlačítko  , kde v otvorenom okne najprv vyhľadajte a označíte užívateľa, a následne ho do objednávky pridáte kliknutím na tlačítko Použiť.

Pridanie produktu

Produkty do objednávke pridáte kliknutím na tlačítko  , kde v otvorenom okne najprv vyhľadajte a označíte produkt, a následne ho do objednávky pridáte kliknutím na tlačítko Použiť. V prípade, že má produkt nastavené subvarianty, zobrazí sa okno pre výber konkrétnych subvariantov.

Úprava produktu

V prvej záložke Položky je možné dodatočne upraviť názov produktu alebo jeho cenu, prípadne zmeniť množstvo či nastaviť zľavu.

Odstránenie produktu

Produkt je možné z objednávky odstrániť tak, že zmeníte v stĺpci Počet hodnotu na "0".

Úprava dopravy a platby

Dopravu a platbu upravujete v záložke Položky po kliknutí na ikonku požadovanej služby, prípadne priamo v riadku služby. Cez administráciu je možné nastaviť akúkoľvek kombináciu dopravy a platby, teda neaplikujú sa limity a prepojenia nastavené v sekcii Eshop / Doprava.

Úprava ďalších hodnôt objednávky

V záložke Položky na poslednom riadku nastavujete Hmotnosť (kg), Počet balíkov, Nastavenie DPH a Mena (pri zmene meny sa ceny prepočítajú podľa nastaveného kurzu). Ďalšie doplnkové informácie o objednávke nastavujete v záložke Iné..., pričom podrobné informácie sú uvedené v nápovedách jednotlivých položiek.

Podmienka úpravy položiek

Položky ako zoznam produktov, ceny, menu, spôsob dopravy a platby, či iné položky súvisiace s konečnou cenou objednávky alebo skladovou evidenciou je možné upravovať a pridávať len ak je objednávka v stavoch   zrušená,   nepotvrdená alebo   potvrdená. V ostatných stavoch (  kompletná,   odoslaná) nie je možné upravovať vyššie uvedené položky objednávky, pričom pre prípadnú úpravu položiek je nutné zmeniť stav objednávky na niektorý z vyššie uvedených, kliknutím na tlačítko  , a následne po úprave požadovaných položiek objednávky prepnutím do pôvodného stavu. Pred zmenou stavu objednávky odporúčame, aby ste si dočasne deaktivovali automatické odosielanie notifikácií o zmene stavu objednávky zákazníkom. Nižšie je uvedený podrobný postup krok za krokom pre úpravy položiek objednávky, ktorú už máte v stave   kompletná alebo   odoslaná:

 1. Ak už máte na objednávku vytvorenú faktúru odporúčame postupovať podľa postupu uvedenom v nápovede Ako zmeniť údaje na vystavenej faktúre?.
 2. Prejdite do sekcie Eshop / Objednávky.
 3. Pred zmenami stavov objednávok odporúčame si vpravo hore po kliknutí na tlačítko   dočasne deaktivovať automatické odosielanie notifikácií užívateľom (v položkách "Odoslanie emailu" a "Odoslanie SMS").
 4. Vyhľadajte danú objednávku a kliknite na tlačítko Zrušiť  . Objednávka sa nezmaže, len bude prepnutá do stavu zrušená. Ak Vám náhodou objednávka zmizla, vo filtroch vpravo hore   si nastavte filter na zrušené, pričom sa zobrazia všetky objednávky v stave zrušená.
 5. Následne kliknutím na tlačítko Aktivovať   prepnite objednávku do stavu nepotvrdená.
 6. Teraz je možné v úprave objednávky zmeniť požadované polia v záložke Položky (produkty, doprava, platba, nastavenie DPH, mena).
 7. Po úprave požadovaných polí prepnite objednávku do pôvodného stavu (  kompletná,   odoslaná).
 8. Nezabudnite si v sekcii Eshop / Objednávky pod tlačítkom vpravo hore   nastaviť položky "Odoslanie emailu" a "Odoslanie SMS" do pôvodného stavu

Vytvorenie kópie existujúcej objednávky

V úprave existujúcej objednávky kliknite na tlačítko  , a následne na možnosť  , pričom sa Vám automaticky zobrazí okno s kópiou pôvodnej objednávky, ktorú je možné dodatočne upraviť a dokončiť vygenerovanie objednávky kliknutím na tlačítko Uložiť.

Zmena stavu objednávky

Celý proces spracúvania objednávok sa riadi za pomoci pevne určených stavov (v stĺpci Akcie), do ktorých môžete objednávku prepnúť. Jednotlivé stavy a súčasne s nimi spojené akcie (emailová či SMS notifikácia) nastavujete po kliknutí vpravo hore na tlačítko  .

 •   zrušená - zrušené objednávky. Objednávky v danom stave sa primárne nezobrazujú v zozname objednávok, je ich tak možné zobraziť len za pomoci filtra, kde si nastavíte filtrovanie zrušených objednávok. Z daného stavu je možné objednávku kedykoľvek prepnúť do vyššieho stavu nepotvrdená. Objednávku je možné zrušiť alebo prepnúť do nižšieho stavu len v prípade, ak na ňu nie je vytvorená žiadna faktúra, v opačnom prípade je nutné najprv danú faktúru zmazať v sekcii Eshop / Faktúry.
 •   nepotvrdená - novo vytvorené, nepotvrdené objednávky. Na objednávku nie sú napárované žiadne produkty zo skladu. Z daného stavu je možné objednávku kedykoľvek prepnúť do vyššieho stavu potvrdená. Ak máte aktívnu skladovú evidenciu, systém automaticky priradí k objednávke dostupné produkty. Prípadne ak sa napárujú všetky produkty v objednávke, objednávka sa automaticky prepne do stavu kompletná.
 •   potvrdená - potvrdená objednávka, nekompletná. Na objednávku sú napárované všetky možné produkty, ktoré sú skladom, napriek tomu niektoré produkty nie sú skladom alebo je ich nedostatok a tak objednávka nie je kompletná. Pri neaktívnej skladovej evidencii je možné objednávku zo stavu potvrdená kedykoľvek prepnúť do vyššieho stavu kompletná. Pri aktívnej skladovej evidencii je nutné najprv na objednávku napárovať požadované množstvo produktov, následne sa objednávka automaticky prepne do stavu kompletná. Pri aktívnej skladovej evidencii je možné objednávku prepnúť do vyššieho stavu kompletná bez napárovania počtu produktov, aj prostredníctvom výberového poľa v stĺpci Stav. Daná akcia však nebude korešpondovať so stavom na sklade a produkty sa k objednávke pridelia tzv. natvrdo.
 •   kompletná - skompletizovaná objednávka pripravená na odoslanie. Všetky produkty sú v požadovanom množstve skladom, napárované na objednávku. Z daného stavu je možné objednávku kedykoľvek prepnúť do vyššieho stavu odoslaná.
 •   odoslaná - vybavená a odoslaná objednávka.
Objednávku do nižšieho stavu je možné prepnúť len tak, že v stĺpci Akcie kliknete tlačítko   Zrušiť, čím sa objednávka prepne do stavu   zrušená. Následne je možné objednávku opätovne prepnúť do požadovaného vyššieho stavu. V prípade, že pre danú objednávku už bol odoslaný notifikačný email o zmene stavu objednávky (automaticky alebo manuálne), na ďalšie odoslanie notifikačného emailu o zmene stavu objednávky budete upozornený, s prípadnou možnosťou zrušenia daného odoslania.

Automatická zmena stavu pri aktívnej skladovej evidencii

Pri aktívnej skladovej evidencie je proces niektorých stavov objednávky automatizovaný (rezervovanie kusov a kompletizácia objednávky). Skladovú evidenciu nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Skladová evidencia" (dodatočnú konfiguráciu nastavujete po kliknutí na tlačítko [ITEM]415[/ITEM]).

V prípade, že je objednávka v stave nepotvrdená a prepnete objednávku do vyššieho stavu potvrdená, systém automaticky priradí k objednávke dostupné produkty, pričom ak sú dostupné všetky produkty objednávky v rovnakom momente automaticky prepne stav objednávky do stavu kompletná. Upozorňujeme, že akcie stavov (SMS a emailová notifikácia) sa vykoná len pre nastavený stav, pričom v tomto prípade to bude pre stav kompletná. Pre stav potvrdená sa nevykoná žiadna akcia (notifikácia), keďže vo vyššie uvedenom prípade sa jednalo len o dočasný prechodný stav.

Vyhľadávanie a filtrovanie objednávok

Pre zobrazovanie požadovaných objednávok podľa určitých kritérií alebo pre vyhľadávanie v objednávkach je možné použiť filter po kliknutí vpravo hore na tlačítko  .

Vytvorenie faktúry na objednávku

Faktúru vytvoríte na konkrétnu objednávku v stĺpci Akcie tlačítkom  . Faktúru pre objednávku je možné vytvoriť až v stave   kompletná, prípade v poslednom stave   odoslaná. Vytvorenú faktúru zobrazíte tlačítkom   alebo v sekcii Eshop / Faktúry.

Vytvorenie opravnej faktúry (dobropis)

Dobropis celej faktúry

 1. Prejdite do sekcie Eshop / Faktúry kde vyhľadajte požadovanú faktúru.
 2. V riadku požadovanej faktúry v stĺpci Akcie kliknite na tlačítko  .
 3. V otvorenom okne v záložke Základné údaje sa Vám automaticky nastaví číslo nasledujúceho dokladu, ktoré môžete zmeniť, prípadne môžete k dokladu do položky "Dôvod vystavenia" zadať poznámku dôvodu vystavenia. V prípade, že máte aktívnu skladovú evidenciu, predvolene budete mať zaškrtnutú položku "Naskladnenie položiek" (viac info v nápovede položky) pre automatické naskladnenie dobropisovaných položiek.
 4. V záložke Položky vyberte položky, ktoré chcete dobropisovať. Aktuálne je v systéme možné dobropisovať len všetky položky objednávky (viac info nižšie).
 5. Nakoniec po kliknutí na tlačítko Vytvoriť sa dobropis vytvorí a zobrazí.
 6. Zobrazený dobropis je možné vytlačiť kliknutím na tlačítko  .

Dobropis časti faktúry

V systéme je aktuálne možné vytvárať len dobropis na celý obsah objednávky (faktúry). Napriek tomu v prípade, že potrebujete vytvoriť dobropis len na časť objednávky systém vytvorí kópiu pôvodnej objednávky (v zrušenom stave) len s požadovanými položkami (produktami, množstvom, zľavami dopravou a platbou, ... ) zároveň sa na danú objednávku vytvorí neaktívna faktúra s pôvodným číslom a dobropis sa vytvorí práve na danú faktúru. Podrobný postup:

 1. Prejdite do sekcie Eshop / Faktúry kde vyhľadajte požadovanú faktúru.
 2. V riadku požadovanej faktúry v stĺpci Akcie kliknite na tlačítko  .
 3. V otvorenom okne kliknite na tlačítko  .
 4. V otvorenom okne nastavte produktom, ktoré nechcete dobropisovať nulové množstvo, prípadne upravte požadované položky.
 5. V záložke Rozšírené nastavenia môžete k dokladu do položky "Dôvod vystavenia" zadať poznámku dôvodu vystavenia. V prípade, že máte aktívnu skladovú evidenciu, predvolene budete mať zaškrtnutú položku "Naskladnenie položiek" (viac info v nápovede položky) pre automatické naskladnenie dobropisovaných položiek.
 6. Nakoniec po kliknutí na tlačítko Uložiť sa dobropis vytvorí a zobrazí.
 7. Zobrazený dobropis je možné vytlačiť kliknutím na tlačítko  .

Export dodacích štítkov objednávok

Po označení vybraných objednávok je možné vytlačiť alebo exportovať do súboru dodacie štítky pre objednávky, teda dodacie adresy na balíčky.

Informácie z nápovedy sekcie

Hromadné výstupy alebo akcie pre vybrané objednávky.

Pridanie informačných štítkov k objednávke

Po kliknutí na stĺpec Štítky pri požadovanej položke, objednávke je možné danej objednávke pridávať informačné štítky. Štítky si vytvárate a upravujete po kliknutí vpravo hore na tlačítko   (na základe nastavení je možné štítok zobraziť/nezobraziť užívateľovi).

Pridanie úhrady k objednávke

K objednávke môžete manuálne pridať informáciu o uhradení danej objednávky, kde zadáte sumu v akej výške bola objednávka uhradená. Po kliknutí na stĺpec Uhradené pri požadovanej položke, objednávke je možné pre danú objednávku spravovať jej úhrady.

Ak máte správne nastavené platobné brány a objednávka bola uhradená cez niektorú z platobných brán, ktorá má automatickú evidenciu platieb, tak položka v stĺpci Uhradené sa vyplní automaticky na základe prijatej platby do danej platobnej brány. Viac informácii na Podporujete bankové online platby? (Sporopay, Tatrapay, TrustPay...)

Sledovacie číslo zásielky

Môžete zákazníkovi poslať sledovacie číslo balíka, s ktorým bude môcť sledovať, kde sa aktuálne jeho zásielka nachádza. Zadávate v úprave   konkrétnej objednávky po kliknutí na tlačítko  

Informácie z nápovedy sekcie

Možnosť nastavenia sledovacích čísiel zásielok pre konkrétnu objednávku. K zaslanému tovaru môže byť priradené sledovacie číslo zásielky konkrétnej kuriérskej služby. Kuriérska služba, u ktorej bola zásielka podaná, vytvorí sledovacie číslo, ktoré ponúkne prehľad o pohybe zásielky (či je na sklade, expedovaná, na ceste a pod.). Sledovacie číslo zásielky aj s URL odkazom na sledovanie bude súčasťou emailu pri zmene stavu či notifikácie objednávky.

Zobrazenie sledovacieho čísla v notifikačnom emaile o zmene stavu objednávky:

Zobrazenie sledovacieho čísla na stránke objednávky:

Zmena údajov na doklade objednávky

Po zmene údajov v objednávke sa nezmenia dané údaje vo vystavenom doklade o objednávke (HTML, PDF) pre tlač. Je nutné takúto objednávku obnoviť v úprave objednávky (Upraviť) po kliknutí v paneli na tlačítko  , následne po nabehnutí kurzoru myši na doklad kliknúť v hornom paneli na tlačítko "Aktualizovať doklad".

Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni