line

Áno, všetky predvolené texty na stránkach alebo tie, ktoré sa odosielajú emailom je možné zmeniť.

Možnosti zmien predvolených textov

  • Administrácia - v administrácií v sekcii Nastavenia / Preklady, kliknite na tlačítko  , aby sa zobrazilo vyhľadávacie pole, kde môžete vyhľadať požadovaný výraz, ktorý chcete zmeniť.
  • AdminSmart - prihláste sa na stránky (nie do administrácie) ako administrátor a v hornom AdminSmart paneli aktivujte mód "AdminSmart". Na stránke sa následne zvýraznia výrazy, ktoré je možné prekladať, kliknutím na požadovaný výraz. Ak sa niektorý požadovaný výraz nezvýrazní, je nutné ho zmeniť pomocou prvej možnosti priamo cez administráciu.
    • cez AdminSmart nezmeníte predvolené texty v notifikačných emailoch

Často menené predvolené texty notifikačných emailov

Meníte v administrácií v sekcii Nastavenia / Preklady, kde vyhľadáte následujúce kódy/výrazy:

  • Moja firmamail_name
  • ďakujeme za Vašu objednávku na...mail_body_order
  • Firma, Email: xyz@vasemail.com Tel.: +421 900...mail_footer_order

Zoznam všetkých prekladov pre notifikačné emaily zobrazíte aj v sekcií Nastavenia / Web v položke "Nastavenie textov notifikačných emailov"

Rozdiel medzi predvoleným textom a pred-vytvorenou položkou

Niektoré texty obsahujú samotné doplnky (moduly, pluginy), ktoré zmeníte v úprave konkrétneho doplnku, prípadne mnoho pred-vytvorených položiek nájdete aj v sekcii Nastavenia / Nástroje.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00