line

Áno, v rámci systému WEXBO® je možné nakopírovať obsah a nastavenia existujúcich stránok, resp. profilu do nového profilu. Napr. aj z dôvodu inej jazykovej verzie stránok, vyžadujúcej špecifické nastavenia.

Vytvorenie kópie webu

 1. V prvom rade je nutné si vytvoriť nový profil (Ako vytvoriť web alebo eshop?), kam bude obsah pôvodného profilu nakopírovaný.
 2. Súčasne je nutné s novým profilom prejsť do ostrej prevádzky (Ako prejdem do ostrej prevádzky?). Pred prechodom do ostrej prevádzky si pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky (napr. nastavenie rovnakého variantu, jazyka, doplnkových a príplatkových služieb, ...).
 3. Z administrácie nového profilu, kam bude obsah kopírovaný v sekcii Nastavenia / Web v položke "Doplnkové služby" vytvorte objednávku cez položku "Vytvorenie kópie profilu".
 4. V ďalšom kroku zadajte názov domény pôvodného profilu (profil v systéme WEXBO®), ktorého obsah a dizajn chcete skopírovať.
 5. V administrácií pôvodného profilu, z ktorého sa bude obsah kopírovať sa v sekcii Podpora / Podpora automaticky vytvorí autorizovaná požiadavka, ktorú je nutné potvrdiť (odsúhlasiť).
 6. Vytvorenie kópie profilu je spoplatnené jednorazovým poplatkom podľa aktuálne platného cenníka, pričom kópia bude vykonaná až po úhrade vygenerovanej objednávky. Vygenerovanú objednávku nájdete v sekcii Nastavenia / Doklady nového profilu.

Podmienky pre kópiu profilu

 • Je nutné mať dva profily s rovnakým variantom. Jeden originál, z ktorého sa bude kopírovať a druhý, na ktorý sa všetko nakopíruje.
 • Vytvorenie nového profilu je podmienené zadaním rozdielneho prihlasovacieho emailu, ktorý je však neskôr v ostrej prevádzke možné zmeniť na rovnaký (Môžem si zmeniť prihlasovací email do administrácie?), prípadne profily prepojiť (Správa viacerých stránok/profilov).
 • Profily oboch strán musia byť vytvorené v rovnakom jazyku. Neskôr je možné v sekcii Doplnky / Pluginy / Jazyky po kliknutí na   v položke "Hlavný jazyk" zmeniť základný jazyk stránok (Môžem mať stránky vo viacerých jazykoch? (multi-language)).
 • Profily oboch strán musia byť v ostrej prevádzke (Ako prejdem do ostrej prevádzky?).
 • Profily oboch strán musia mať aktivovaný rovnaký variant (napr.: ESHOP Premium = ESHOP Premium).
 • Profily oboch strán musia mať aktivované rovnaké doplnkové či príplatkové služby (napr.: SSL certifikát, sklad kombinácií subvariantov, atď.).
 • Profil, do ktorého sa bude obsah kopírovať musí mať dostatok úložného priestoru. Ak ste v pôvodnom profile navyšovali veľkosť úložného priestoru, uistite sa, že dostatočnú veľkosť úložného priestoru (pre obrázky a databázy) budete mať aj v novom profile (Je možné navýšiť úložný priestor?).
 • Profil, z ktorého sa kopíruje obsah musí súhlasiť s kopírovaním profilu tak, že odpovie na automaticky vygenerovanú požiadavku v sekcii Podpora / Podpora, napr.:
  • "Súhlasím s kopírovaním profilu stránky"
 • Po prijatí a napárovaní platby na objednávku, bude profil skopírovaný s obsahom a dizajnom stránok bez nasledujúcich sekcií: objednávky, faktúry, reklamácie, zľavové kupóny, užívatelia, komentáre, newsletter, štatistiky, podpora
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00