Môžem mať stránky vo viacerých menách (multi-menovosť)?

Áno, v sekcii DOPLNKY / PLUGINY, v plugine "Jazyky" si vytvorte nový jazyk, ktorému priradíte požadovanú menu (prípadne vlastný kurz). Danú položku aj plugin je nutné mať aktívnu. Na stránkach sa následne zobrazia vlajky na prepínanie jazykov/peňažných mien. Po prepnutí jazyku/vlajky budú všetky ceny produktov zobrazované v mene pridelenej danému jazyku. Vytvorené objednávky sa budú taktiež vystavovať v danej mene. V sekcii NASTAVENIA / WEB odporúčame nastaviť položku "Povoliť rozpoznanie jazyka".

  • Meny spravujete v sekcii DOPLNKY / PLUGINY, v plugine "Meny"
  • Hlavnú menu nastavujete v sekcii NASTAVENIA / ESHOP, v položke "Názov skratky hlavnej meny"
  • Umiestnenie prepínača na stránke nastavujete v sekcii NASTAVENIA / ESHOP, v položke "Prepínač jazyka a meny"

Odporúčame pridať si banku (sekcia ESHOP / BANKY) pre požadovanú menu, prípadne nezabudnúť zadať účty aj v tvare IBAN.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00