Môžem mať stránky vo viacerých menách (multi-menovosť)?

Áno, v sekcii Doplnky / Pluginy / Jazyky po kliknutí vpravo hore na tlačítko Pridať jazyk si vytvorte nový jazyk, ktorému priradíte požadovanú menu (prípadne vlastný kurz). Danú položku aj plugin je nutné mať aktívnu. Na stránkach sa následne zobrazia vlajky na prepínanie jazykov/peňažných mien. Po prepnutí jazyku/vlajky budú všetky ceny produktov zobrazované v mene pridelenej danému jazyku. Vytvorené objednávky sa budú taktiež vystavovať v danej mene. V sekcii Nastavenia / Web odporúčame nastaviť položku "Povoliť rozpoznanie jazyka".

Odporúčame pridať si banku pre požadovanú menu (sekcia Eshop / Banky po kliknutí vpravo hore na tlačítko  ) prípadne nezabudnúť zadať účty aj v tvare IBAN.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni