Môžem mať stránky vo viacerých jazykoch? (multi-language)

Áno, jazykové mutácie je v systéme možné vytvoriť. Využiť je možné jeden z dvoch nasledujúcich spôsobov nastavenia jazykov:
 • Vlastné a manuálne - kde si jazyky vytvárate sami a preklad do týchto jazykov je vo vašej réžii. Jazyky vytvárate v administrácií v sekcii DOPLNKY / PLUGINY / JAZYKY a systémové výrazy prekladáte v sekcii NASTAVENIA / PREKLADY.
 • Automatické s Google Translate - stránky sa prekladajú automaticky no nemusí ísť vždy o korektný preklad. Nastavujete v administrácií v sekcii DOPLNKY / PLUGINY v plugine Google Translator.

Neodporúčame mať naraz aktívne oba spôsoby (Google Translate preloží všetky texty na stránke, teda aj tie, čo ste sami preložili do jazykov)


Vytvorenie vlastných jazykov s manuálnym prekladom


Vytvorenie jazykových mutácii
 • V administrácií prejdite do sekcie DOPLNKY / PLUGINY / JAZYKY
 • Kliknite na "PRIDAŤ JAZYK" a vyberte požadovaný jazyk, poprípade aj menu v ktorej sa majú zobrazovať ceny pre daný jazyk.
 • Pre zobrazenie prepínača na stránkach je nutné daný plugin aktivovať a požadovane nastaviť položku "Prepínač jazyka a meny" v sekcii NASTAVENIA / WEB.
 • Teraz sa v administrácií v článkoch, menu položkách, produktoch alebo nastaveniach v lište v pravom hornom rohu zobrazujú vytvorené jazyky. Po prepnutí na iný jazyk je možné položky prekladať, no je možné preložiť len položky, ktoré sa po prepnutí jazyka označia červeným rámikom.

Zobrazenie jazykov (vlajok) na stránke
 • V sekcii DOPLNKY / PLUGINY aktivujte plugin JAZYKY a následne požadovane nastavte položku "Prepínač jazyka a meny" v sekcii NASTAVENIA / WEB pre umiestnenie prepínača jazykov na stránke.

Zmena prednastavených textov (výrazov) na stránke
 • všetky texty na stránke je možné zmeniť v sekcii NASTAVENIA / PREKLADY (odporúčame vyhľadávanie v danej sekcii po kliknutí na ikonu "Filter")

Automatické rozpoznávanie jazykov
 • v sekcii NASTAVENIA / WEB / "Povoliť rozpoznanie jazyka". Ak máte aktívych viac jazykov (multijazyčnosť), návštevníkovi Vašich stránok sa stránky zobrazia v jazyku podľa toho z akej krajiny pochádza. Ak príde návštevník z krajiny v ktorom jazyk svojcih stránok neponúkate, návštevníkovi ponúkne základný jazyk stránok.

Automatický preklad jazykov pomocou pluginu Google Translate


Aktivácia google translate na stránke
 • v sekcii DOPLNKY / PLUGINY / je nutné aktivovať plugin "Google Translate" a aktivovať si jazyky do ktorých bude možné jazyky prekladať
 • ak požadujete aby sa návštevníkovi zo zahraničia stránky preložili automaticky podľa jeho jazyka aktivujte v úprave daného pluginu položku "Automatický preklad"
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00