Môžem mať stránky vo viacerých jazykoch? (multi-language)

Áno, jazykové mutácie je v systéme možné vytvoriť. Využiť je možné jeden z dvoch nasledujúcich spôsobov nastavenia jazykov:

 • Vlastné a manuálne - kde si jazyky vytvárate sami a preklad do týchto jazykov je vo vašej réžii. Jazyky vytvárate v administrácií v sekcii Doplnky / Pluginy / Jazyky a systémové výrazy prekladáte v sekcii Nastavenia / Preklady.
 • Automatické s Google Translate - stránky sa prekladajú automaticky no nemusí ísť vždy o korektný preklad. Nastavujete v administrácií v sekcii Doplnky / Pluginy / Google prekladač.
Neodporúčame mať naraz aktívne oba spôsoby (Google prekladač preloží všetky texty na stránke, teda aj tie, čo ste sami preložili do jazykov)

Vytvorenie vlastných jazykov s manuálnym prekladom

Vytvorenie jazykových mutácii

 1. V administrácií prejdite do sekcie Doplnky / Pluginy / Jazyky
 2. Vpravo hore kliknite na tlačítko Pridať jazyk a vyberte požadovaný jazyk, poprípade aj menu v ktorej sa majú zobrazovať ceny pre daný jazyk.
 3. Pre zobrazenie prepínača na stránkach je nutné daný plugin aktivovať a požadovane nastaviť v sekcii Nastavenia / Web v položke "Prepínač jazyka a meny".
 4. Teraz sa v administrácií v článkoch, menu položkách, produktoch alebo nastaveniach v lište v pravom hornom rohu zobrazujú vytvorené jazyky. Po prepnutí na iný jazyk je možné položky prekladať, no je možné preložiť len položky, ktoré sa po prepnutí jazyka označia červeným rámikom.

Zobrazenie jazykov (vlajok) na stránke

Zmena prednastavených textov (výrazov) na stránke

 • Všetky texty na stránke je možné zmeniť v sekcii Nastavenia / Preklady (odporúčame vyhľadávanie v danej sekcii po kliknutí vpravo hore na ikonu  ).

Automatické rozpoznávanie jazykov

 • V sekcii Nastavenia / Web aktivujete položku "Povoliť rozpoznanie jazyka". Ak máte aktívnych viac jazykov (multijazyčnosť), návštevníkovi Vašich stránok sa stránky zobrazia v jazyku podľa toho z akej krajiny pochádza. Ak príde návštevník z krajiny v ktorom jazyk svojich stránok neponúkate, návštevníkovi ponúkne základný jazyk stránok.

Zmena hlavného jazyka stránok

 • Pre zmenu hlavného jazyka musíte mať najskôr pred-vytvorený vedľajší jazyk v sekcii Doplnky / Pluginy / Jazyky po kliknutí vpravo hore na tlačítko Pridať jazyk
 • Následne v danej sekcii Doplnky / Pluginy / Jazyky kliknite vpravo hore na tlačítko  , kde môžete hlavný jazyk zmeniť na pred-vytvorené vedľajšie jazyky.

Podporované jazyky

 • Podporovaných je viac ako 100 svetových jazykov.

Automatický preklad jazykov pomocou pluginu Google Translate

Aktivácia google translate na stránke

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00