line

Pri prechode na ostrú prevádzku sa Vám automaticky vygeneruje objednávka na uhradenie, ktorá Vám bude zaslaná aj na email. Po uhradení Vám systém vytvorí faktúru.

Všetky doklady, ktoré Vám na objednané služby vystavujeme nájdete po prihlásení sa do administrácie v sekcii Nastavenia / Doklady, kde po kliknutí na odkaz v stĺpci Akcie sa Vám v novom okne zobrazí požadovaný doklad, ktorý je možné jednoducho vytlačiť kliknutím na tlačítko TLAČIŤ alebo použitím klávesovej skratky CTRL + P. Vytlačené faktúry sú plnohodnotné účtovné doklady. Na dokladoch sa nachádzajú všetky potrebné informácie k úhrade (číslo účtu, variabilný symbol, suma).

Odporúčame skontrolovať si správnosť všetkých údajov na vystavených dokladoch. Na požiadanie je možné doklady opraviť najneskôr do 15 dňa nasledujúceho mesiaca od vystavenia účtovného dokladu.

Pre zaslanie faktúr pozemnou poštou je nutné v sekcii Nastavenia / Doklady označiť faktúry, ktoré chcete poslať a kliknúť vpravo hore na  . Táto možnosť je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka doplnkových služieb.

Úhrada vystavených dokladov

Systém je plne automatizovaný a objednávky vybaví automaticky na základe prijatej platby a zadaného variabilného symbolu (ďalej len VS). Je nutné uhrádzať platby s VS, ktorý je uvedený na poslednom doklade. Ak zadáte VS starého dokladu objednávka sa automaticky nevybaví a je nutné ju manuálne dohľadať a vybaviť operátorom (vybavenie objednávky tak trvá dlhšie).

Každý nový vystavený doklad má vlastný VS. Všetky doklady nájdete vo Vašej administrácii v sekcii Nastavenia / Doklady (objednávky sú odosielané aj na email). Ak využívate vo svojom internetovom bankovníctve platby formou trvalého príkazu odporúčame si ako VS zadať ID Vášho profilu, ktorý je nemenný. VS pre trvalý príkaz nájdete v sekcii Nastavenia / Doklady v položke "Variabilný symbol pre trvalý príkaz".

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00