Ako zmeniť údaje na vystavenej faktúre?

Úprava a aktualizácia faktúry

V sekcii Eshop / Faktúry v úprave požadovanej faktúry je možné upravovať všetky polia okrem polí v záložke Položky (produkty, doprava, platba, nastavenie DPH, mena). Po úprave požadovaných polí je vždy nutné v úprave faktúry kliknúť na tlačítko   a následne v otvorenom okne obnoviť (znovu vygenerovať) dokument kliknutím na tlačítko Aktualizovať doklad.

Úprava a aktualizácia položiek faktúry

Je nutné si uvedomiť, že všetky zmeny na faktúre v záložke Položky môžete vykonať len v objednávke, ktorá je na faktúru napárovaná. Ak teda chcete upraviť aj polia v záložke Položky (produkty, doprava, platba, nastavenie DPH, mena) je nutné najskôr vymazať faktúru a zrušiť objednávku, ktorá bola na faktúru napárovaná. Po úprave položiek v nepotvrdenej objednávke následne vytvoríte novú faktúru s rovnakým číslom. Postupujte podľa nasledujúceho návodu:

 1. Prejdite do sekcie Eshop / Faktúry.
  1. Ak sa nejedná o najnovšiu faktúru odporúčame vpravo hore pod tlačítkom   dočasne deaktivovať položku "Generovanie ďalšieho čísla dokladu".
  2. Zapíšte si číslo faktúry (aj číslo objednávky), ktorú chcete zmeniť a následne vymažte danú faktúru kliknutím na akciu Vymazať.
 2. Prejdite do sekcie Eshop / Objednávky.
  1. Pred zmenami stavov objednávok odporúčame si vpravo hore po kliknutí na tlačítko   dočasne deaktivovať automatické odosielanie notifikácií užívateľom (v položkách "Odoslanie emailu" a "Odoslanie SMS").
  2. Vyhľadajte danú objednávku a kliknite na akciu Zrušiť. Objednávka sa nezmaže, len bude prepnutá do stavu zrušená.
   • Ak Vám náhodou objednávka zmizla, vo filtroch vpravo hore   si nastavte filter na zrušené, pričom sa zobrazia všetky objednávky v stave zrušená.
  3. Následne kliknutím na akciu Aktivovať prepnite objednávku do stavu nepotvrdená.
  4. Teraz je možné v úprave objednávky zmeniť požadované polia v záložke Položky (produkty, doprava, platba, nastavenie DPH, mena).
  5. Po úprave požadovaných polí prepnite objednávku až do stavu odoslaná a opätovne vystavte faktúru kliknutím na akciu Vytvoriť faktúru, pričom pri vystavovaní nezabudnite zadať pôvodné číslo faktúry.
 3. Nakoniec je ešte nutné v sekcii Eshop / Faktúry v úprave konkrétnej faktúry kliknúť na tlačítko   a následne v otvorenom okne obnoviť (znovu vygenerovať) dokument kliknutím na tlačítko Aktualizovať doklad (zobrazí sa po nabehnutí myšou na doklad).
 4. Nezabudnite si tiež nastaviť všetky nastavenia do pôvodného stavu:
  • v sekcii Eshop / Faktúry pod tlačítkom vpravo hore   položku "Generovanie ďalšieho čísla dokladu"
  • v sekcii Eshop / Objednávky pod tlačítkom vpravo hore   v položkách "Odoslanie emailu" a "Odoslanie SMS"
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00