Ako zmeniť údaje na vystavenej faktúre?

V sekcii ESHOP / FAKTÚRY v úprave požadovanej faktúry je možné upravovať všetky polia okrem polí v záložke POLOŽKY (produkty, doprava, platba, nastavenie DPH, mena). Po úprave požadovaných polí je vždy nutné v úprave faktúry kliknúť na tlačítko "Vytlačiť" a následne v otvorenom okne obnoviť (znovu vygenerovať) dokument kliknutím na červené tlačítko "REFRESH".Ak chcete upraviť aj polia v záložke POLOŽKY (produkty, doprava, platba, nastavenie DPH, mena) je nutné postupovať podľa nasledujúceho návodu:

 • Prejdite do sekcie ESHOP / FAKTÚRY.
 • Ak sa nejedná o najnovšiu faktúru odporúčame dočasne deaktivovať položku "Generovanie ďalšieho čísla faktúry" po kliknutí na tlačítko "Nastavenia faktúr".
 • Zapíšte si číslo faktúry a objednávky, ktorú chcete zmeniť a následne vymažte danú faktúru.
 • Prejdite do sekcie ESHOP / OBJEDNÁVKY.
 • Pred zmenami stavov objednávok odporúčame si dočasne deaktivovať automatické odosielanie notifikácií užívateľom, čo nastavujete po kliknutí na tlačítko "Nastavenia stavov objednávok".
 • Vyhľadajte danú objednávku a kliknite na akciu "Zrušiť". Objednávka sa nezmaže, len bude prepnutá do stavu zrušená.
 • Ak Vám náhodou objednávka zmizla, vo filtroch si nastavte filter na "zrušené", pričom sa zobrazia všetky objednávky v stave zrušená.
 • Následne kliknutím na akciu "Aktivovať" prepnite objednávku do stavu "aktivovaná".
 • Teraz je možné v úprave objednávky zmeniť požadované polia v záložke POLOŽKY (produkty, doprava, platba, nastavenie DPH, mena).
 • Po úprave požadovaných polí prepnite objednávku až do stavu "odoslaná" a opätovne vystavte faktúru, pričom pri vystavovaní nezabudnite zadať pôvodné číslo faktúry.
 • Nakoniec je ešte nutné v úprave faktúry kliknúť na tlačítko "Vytlačiť" a následne v otvorenom okne obnoviť (znovu vygenerovať) dokument kliknutím na červené tlačítko "REFRESH".
 • Nezabudnite si tiež nastaviť všetky nastavenia v "Nastavenia faktúr" a "Nastavenia stavov objednávok" do pôvodného stavu.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00