Ako vytvoriť menu položky a články?

Webstránky obsahujú rôzne časti stránok a podstránok, ktoré v administrácii rozdeľujeme na menu položky (menu) a články. Menu položky slúžia pre navigáciu na stránke (označené napr.: úvod, blog, kontakt,...), do ktorých sa pridávajú články s obsahom (napr.: texty, obrázky, videá,...)

Nastavenie menu

  • pre hlavné nastavenia a umiestnenie menu na stránke slúži modul v sekcii DOPLNKY / MODULY / MENU.
  • pre štýlovanie rozmerov a farieb menu je nutné postupovať podľa návodu na dizajn stránok cez AdminSmart panel

Vytvorenie menu položiek


menu položky vytvárate v sekcii ČLÁNKY / MENU po kliknutí vpravo hore na tlačítko "PRIDAŤ MENU".

Vytvorenie pod-menu
ak už máte vytvorené menu položky v sekcii ČLÁNKY / MENU, ich podmenu vytvoríte kliknutím v riadku konkrétnej menu položky na ikonu "Upraviť položky", kde následne po kliknutí vpravo hore na tlačítko "PRIDAŤ PODMENU" vytvoríte podmenu položku k danej menu položke.

Pre zobrazenie menu položiek na stránke je nutné položky "Aktivovať"
Pozície menu položiek môžete ľubovolne meniť po nabehnutí myšou na prvý stĺpec a následne dané menu chytiť a presunúť na požadovanú pozíciu.
Menu položka označené ikonou výkričníka je položka predvolená systémom, URL odkaz je preddefinovaný na určitú funkcionalitu alebo plugin. Neodporúčame dané položky menu využívať na iný účel, než sú určené! Do daných položiek menu, neje možné vytvárať ďalšie podmenu. Ak danú položku menu nechcete využívať, jednoducho ju deaktivujte.

Vytvorenie článkov


články vytvárate v sekcii ČLÁNKY / ČLÁNKY, kde si v ľavom stĺpci vyberiete pred-vytvorenú "menu položku", do ktorej chcete článok vložiť. Článok pre danú menu položku vytvoríte po kliknutí vpravo hore na tlačítko "PRIDAŤ ČLÁNOK". Články vždy vytvárate pre zobrazenie v pred-vytvorenej menu položke, tým, že pred pridaním článku otvoríte v ľavom stĺpci pred-vytvorenú menu položku, v ktorej sa bude článok zobrazovať. Prípade je možné vytvoriť článok ako "nezaradený" (ak v ľavom stĺpci vyberiete položku "NEZARADENÉ ČLÁNKY"), pričom aby sa daný článok zobrazil na stránkach, je nutné ho prelinkovať (zverejniť niekde na stránkach odkaz na daný článok). Vytvorené články je možné kedykoľvek premiestniť do inej menu položky prostredníctvom položky "Zaradenie do menu" v záložke "ROZŠÍRENÉ NASTAVENIA".

Editor textu/obsahu
Základné informácie o tom ako pracovať s editorom textu, pomocou ktorého vytvárate obsah článku nájdete v nápovede Ako pracovať s editorom textu?.

Zoznam článkov s detailom
V prípade, že chcete na stránkach zobraziť len zoznam článkov, z ktorého bude možné sa pre-kliknúť do detailu článku, je nutné v úprave články v záložke "KRÁTKY POPIS" vyplniť položku "Krátky popis". Rovnako je možné v danej záložke priradiť vytvorenému článku aj obrázok, ktorý sa bude zobrazovať v zozname článkov.

Pluginy
Do článkov je možné pridávať rôzne pluginy (formulár, tabuľku, rozcestník, galériu, tabuľku, ...), ktoré aktivujete v záložke "PLUGINY". Pred vložením pluginov do článku, je najprv nutné si požadované pluginy pridať v sekcii DOPLNKY / PLUGINY, vytvoriť a nastaviť položky pluginu. Pre niektoré pluginy, napr. Galériu (Ako pridať fotogalériu do článku?), Formulár (Ako pridať formulár na stránky?) máme vytvorené podrobné návody.

Právomoci
Článkom je možné nastaviť zobrazenie len pre určitých prihlásených užívateľov (skupinu) alebo zabezpečiť prístup do detailu článku pomocou prístupového hesla. Právomoci nastavujete v úprave článku v záložke "ROZŠÍRENÉ NASTAVENIA".

SEO (optimalizácia pre vyhľadávače)
Všetky SEO položky nastavujete v úprave článku v záložke "SEO", pričom dané nastavenia sú platné len pre detail článku (články s nastaveným krátkym popisom). Pre články zobrazujúce sa priamo v menu položke, sa uplatňujú SEO položky, ktoré ste nastavili práve pre danú menu položku v sekcii ČLÁNKY / MENU.

Nastavenia článkov
Všeobecné nastavenia týkajúce sa zobrazenia článkov a ich položiek nastavujete v sekcii NASTAVENIA / WEB v záložke "Články".

Pre zobrazenie článkov na stránke je nutné články "Aktivovať"
Pozície článkov môžete ľubovolne meniť po nabehnutí myšou na prvý stĺpec a následne daný článok chytiť a presunúť na požadovanú pozíciu.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00