Ako vytvoriť menu položky a články?

Webstránky obsahujú rôzne časti stránok a podstránok, ktoré v administrácii rozdeľujeme na menu položky (menu) a články. Menu položky slúžia pre navigáciu na stránke (označené napr.: úvod, blog, kontakt,...), do ktorých sa pridávajú články s obsahom (napr.: texty, obrázky, videá,...)

Nastavenie menu

  • pre hlavné nastavenia a umiestnenie menu na stránke slúži modul v sekcii DOPLNKY / MODULY / MENU.
  • pre štýlovanie rozmerov a farieb menu je nutné postupovať podľa návodu na dizajn stránok cez AdminSmart panel

Vytvorenie menu položiek


menu položky vytvárate v sekcii ČLÁNKY / MENU po kliknutí vpravo hore na tlačítko "PRIDAŤ MENU".

Vytvorenie pod-menu
ak už máte vytvorené menu položky v sekcii ČLÁNKY / MENU, ich podmenu vytvoríte kliknutím v riadku konkrétnej menu položky na ikonu "Upraviť položky", kde následne po kliknutí vpravo hore na tlačítko "PRIDAŤ PODMENU" vytvoríte podmenu položku k danej menu položke.

Pre zobrazenie menu položiek na stránke je nutné položky "Aktivovať"
Pozície menu položiek môžete ľubovolne meniť po nabehnutí myšou na prvý stĺpec a následne dané menu chytiť a presunúť na požadovanú pozíciu.
Menu položka označené ikonou výkričníka je položka predvolená systémom, URL odkaz je preddefinovaný na určitú funkcionalitu alebo plugin. Neodporúčame dané položky menu využívať na iný účel, než sú určené! Do daných položiek menu, neje možné vytvárať ďalšie podmenu. Ak danú položku menu nechcete využívať, jednoducho ju deaktivujte.

Vytvorenie článkov


články vytvárate v sekcii ČLÁNKY / ČLÁNKY, kde si v ľavom stĺpci vyberiete pred-vytvorenú "menu položku", do ktorej chcete článok vložiť. Článok pre danú menu položku vytvoríte po kliknutí vpravo hore na tlačítko "PRIDAŤ ČLÁNOK".

Pre zobrazenie článkov na stránke je nutné články "Aktivovať"
Pozície článkov môžete ľubovolne meniť po nabehnutí myšou na prvý stĺpec a následne daný článok chytiť a presunúť na požadovanú pozíciu.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni