line

V niektorých prípadoch nám môžete povoliť vzdialený prístup, aby sme Vám nastavili alebo ukázali niektorú z funkcionalít priamo na Vašom počítači. Na povolenie vzdialeného prístupu je nutné si stiahnuť zo stránok https://teamviewer.com obslužný program. Hneď na úvodnej stránke alebo v sekcii "Stiahnuť" / "TeamViewer" nájdete veľké tlačítko "Stiahnuť TeamViewer".

Stiahnutý program spustite a hneď v prvom okne vyberte možnosti "Len spustiť" (program nemusí byť nutne nainštalovaný) a "osobné/nekomerčné použitie".

Po potvrdení obchodných podmienok sa Vám daný program spustí. Do autorizovanej požiadavky nám spätne pošlite vygenerované "Vaše ID" a "Heslo".

  • vzdialený prístup si môžete dohodnúť s našou podporou v administrácii v sekcii Podpora / Podpora
  • po dohode s naším pracovníkom majte program TeamViewer v dohodnutej dobe spustený, aby sa mohol náš pracovník pripojiť
  • ak náhodou program do dohodnutého času vypnete a znovu spustíte pošlite nám v požiadavke nové heslo
  • pri aktívnom spojení neprerušujte prácou pracovníka ani pri jeho dlhšej nečinnosti (pohybom kurzoru myši, zadávaním textu, klávesových skratiek alebo ukončením spojenia)
  • nesnažte sa nadviazať komunikáciu s pracovníkom pokiaľ Vás sám nevyzve
  • pracovník Vás pred skončení práce upozorní a sám sa odpojí
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00