Prevod .SK domény pod správu WEXBO

Zmena registrátora domény je spoplatnená sumou 9,99 EUR bez DPH, z ktorého sa platí aj poplatok na SK-NIC. Ak ste si doménu .SK registrovali u iného poskytovateľa takzvanou zrýchlenou registráciou, majiteľom domény je pravdepodobne Váš registrátor. Pre prevod domény od takto registrovanej domény pod správu WEXBO® je nutné splniť niekoľko kritérií

 1. mať vlastný SK-NIC handle
 2. stať sa držiteľom (vlastníkom) domény
 3. vyplniť formulár na zmenu registrátora domény

Získanie SK-NIC handle

 1. Navštívte web stránku SK-NIC a v ľavom stlpci kliknite na formulár a vyplnte F1 - Žiadosť o štatút užívateľa
 2. Do kolónky "Oprávnení registrátori" zadajte: GRAN-0063
 3. Po odoslaní formulára kliknite na odkaz "Vytlačiť"
 4. Odoslanie dokumentu pozemnou poštou
  1. Vytlačte si danú rámcovú zmluvu (klávesová skratka CTRL + P)
   • Právnické osoby a podnikatelia: podpíšte a opečiatkujte formulár/rámcovú zmluvu, priložte kópiu živnostenského listu/výpisu z obchodného registra, ktorá sa zhoduje s výpisom na www.zrsr.sk resp. www.orsr.sk
   • Fyzické osoby: navštívte notára, alebo mestský úrad a požiadajte o overenie podpisu
  2. Podpísanú/opečiatkovanú zmluvu odošlite na adresu SK-NIC (SK-NIC, a.s., P.O.BOX 49, 840 00 Bratislava 4)
 5. Odoslanie dokumentu zaručeným elektronickým podpisom (ZEP)
  1. Uložte si danú rámcovú zmluvu vo formáte PDF cez akciu tlačenia (klávesová skratka CTRL + P)
  2. Postupujte podľa nápovedy Odoslanie dokumentu na SK-NIC zaručeným elektronickým podpisom (ZEP)
 6. Po doručení zmluvy vám SK-NIC pridelí SK-NIC handle

Zmena držiteľa domény na Vás

 1. Navštívte web stránku SK-NIC a v ľavom stĺpci kliknite na tlačivo F6 - Zmena držiteľa domény
 2. Zadajte názov vašej domény a do poľa ID nového držiteľa uveďte svoj SK-NIC handle
 3. Po odoslaní formulára kliknite na odkaz "Vytlačiť"
 4. Odoslanie dokumentu pozemnou poštou
  1. Vytlačte danú rámcovú zmluvu (klávesová skratka CTRL + P) a nechajte ju podpísať súčasným majiteľom domény
  2. Doplňte svoj podpis a formulár odošlite do SK-NIC (SK-NIC, a.s., P.O.BOX 49, 840 00 Bratislava 4)
 5. Odoslanie dokumentu zaručeným elektronickým podpisom (ZEP)
  1. Uložte si danú rámcovú zmluvu vo formáte PDF cez akciu tlačenia (klávesová skratka CTRL + P)
  2. Postupujte podľa nápovedy Odoslanie dokumentu na SK-NIC zaručeným elektronickým podpisom (ZEP)
 6. O spracovaní žiadosti (zmene vlastníka) vás SK-NIC informuje emailom

Postup na zmenu registrátora:

 1. V administrácii v sekcii Podpora / Podpora napíšete autorizačnú požiadavku pre Transfer domény na WEXBO
 2. Na základe požiadavky Vám vystavíme objednávku na Transfer domény pod správu WEXBO so sumou 9,99 EUR bez DPH. Všetky vystavené doklady nájdete v administrácií v sekcii Nastavenia / Doklady.
 3. Po uhradení objednávky Vám zašleme formulár F5 – Zmena registrátora v podobe PDF súboru
 4. Vlastník domény musí tento formulár podpísať (teda Vy alebo Váš doterajší registrátor) a odoslať národnému registrátorovi .SK domén SK-NIC, a.s.
 5. Formulár je nutné vytlačiť, podpísať, overiť a odoslať pozemnou poštou na adresu SK-NIC (SK-NIC, a.s., P.O.BOX 49, 840 00 Bratislava 4) alebo daný formulár vo formáte PDF podpísať a odoslať elektronicky podľa nápovedy Odoslanie dokumentu na SK-NIC zaručeným elektronickým podpisom (ZEP)
 6. Po prijatí notifikačného e-mailu od SK-NIC zmeníme Vaše DNS servery na doméne, aby bola doména správne nasmerovaná
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00