line

Všetky databázy, s ktorými je možné v systéme hromadne narábať (exportovať/importovať/zmazať) nájdete hlavne v administrácií v sekcii Einstellungen / Datenbanken.

Produkty

Užívatelia

 • Import užívateľov cez systéme momentálne nie je možný (Pripravujeme). Po dohode s určitými podmienkami je možné importovať užívateľov cez našu podporu (programátori Vám vložia užívateľov manuálne).
 • Export užívateľov je možný v administrácii v sekcii Einstellungen / Datenbanken.

Preklady (systémové)

Emaily newsletteru

Objednávky

 • Import objednávok z dôvodu rôzneho prepojenia objednávok v systéme nie je možný. Objednávky je možné vytvárať len manuálne cez administráciu alebo cez samotné stránky.
 • Export základných informácií o objednávke (nie položky objednávky) je možný v administrácii v sekcii Einstellungen / Datenbanken.
 • Export objednávok pre dopravcov je možný v sekcii Eshop / Bestellungen po označení vybraných objednávok v prvom stĺpci a následnom kliknutí vpravo hore na tlačítko  .

Faktúry

 • Import faktúr v systéme nie je možný.
 • Export faktúr do PDF súboru je možný v sekcii Eshop / Rechnungen po označení vybraných faktúr v prvom stĺpci a následnom kliknutí vpravo hore na tlačítko  .
 • Export do štruktúrovaného súboru je možný v sekcii Einstellungen / Datenbanken.
 • Export faktúr pre účtovný systém Pohoda je možný len vo variante E-Shop Premium. Daný export vytvárate v sekcii Add-ons / Plugins / Buchhaltungssysteme.

Články

Kategórie

Merné jednotky

 • Import merných jednotiek v systéme nie je možný.
 • Export merných jednotiek je možný v administrácii v sekcii Einstellungen / Datenbanken.

Motív (dizajn, theme)

 • Import motívu je možný v administrácii v sekcii Einstellungen / Motiv po kliknutí na tlačítko vpravo hore   (importovať je možné len motívy vytvorené pre systém WEXBO®).
 • Export motívu je možný v administrácii v sekcii Einstellungen / Motiv po kliknutí na tlačítko vpravo hore  .

Výrobcovia a Dodávatelia

Ďalšie databázy, ktoré je možné hromadne premazať

Okrem vyššie uvedených ešte: Komentáre, Menu položky, Doprava a Platba.

Upozorňujeme, že pri zmazaní databázy sú dáta nenávratne odstránené! Odporúčame si preto priebežne robiť manuálne zálohy exportom aj do PC.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00