line

Skladová evidencia eviduje reálny počet produktov na Vašom fyzickom sklade poprípade na sklade Vášho dodávateľa. Znamená to, že pri každej objednávke sa zo skladu odpočíta konkrétna položka (produkt) a podľa nastavení je možné po vypredaní produktu zobraziť v produkte doplnkové informácie po vyskladní daného produktu.

ExamplePríklad: Na svojom sklade máte Tričko XXX v počte 10ks. V eshope tak aktivujete skladovú evidenciu a danému produktu nastavíte 10ks. Ak si niekto zakúpi 4ks daného produktu, tak sa stav skladu automaticky nastaví na počet 6ks. Po vypredaní všetkých kusov na sklade sa podľa nastavení skladovej evidencie v produkte zobrazí doplnková informácia (napr.: na objednávku, do X dní, poprípade, že produkt nie je skladom). Samozrejme je možné produkt po vyskladení automaticky stiahnuť z ponuky eshopu.

Aktivácia skladovej evidencie

Skladovú evidenciu aktivujete alebo deaktivujete v sekcii Settings / Eshop v položke "Stock records".

Information from the help item "Stock records"

Stock records - po aktivácii bude vedená skladová evidencia Vašich produktov. Nebude možné fakturovať nad rámec skladových kusov.

Párovanie/rezervácia produktov na objednávku a späť na sklad:

  • Systém automaticky priradí k novo vytvorenej objednávke alebo pri jej prepnutí do stavu "confirmed", v závislosti od nastavenia skladovej evidencie, dostupné produkty (kusy zo skladu). Prípadne ak sa napárujú (rezervujú) všetky produkty v objednávke, objednávka sa automaticky prepne do stavu "complete".
  • Pri odstránení niektorého produktu z objednávky sa rezervované kusy produktu automaticky odpárujú z objednávky a spätne priradia k produktu na sklade. Produkty sa z objednávky odpárujú (odrezervujú) aj v prípade prepnutia objednávky do stavu "canceled".
  • V prípade zmazania faktúry, alebo vytvorenia dobropisu (opravnej faktúry) sa produkty z objednávky neodpárujú, keďže sú viazané na objednávku, a nie na daňové doklady.

Viac informácii v nápovede Stock records

Nastavenie skladovej evidencie

Skladovú evidenciu nastavujete v sekcii Settings / Eshop v riadku položky "Stock records" po kliknutí na tlačítko Settings

Information from the help item "Products in stock"

Products in stock - spôsob objednania produktov, ktoré sú v stave in stock, resp. je dostupné určité množstvo daného produktu. Nastavenie položky nie je ovplyvnené aktivitou položky "Stock records".

Information from the help item "Max. displayed quantity on stock"

Max. displayed quantity on stock - nastavte požadované množstvo kedy sa namiesto presného množstva skladom zobrazí vlastný text. V prípade, že od určitého množstva už nechcete zobrazovať presný počet tovaru skladom, ale len informáciu, že máte skladom dostatočné množstvo.

Information from the help item "unavailable products"

unavailable products - spôsob zobrazovania a možnosti objednania produktov, ktoré nemajú nastavené žiadne množstvo skladom a zároveň majú v položke "Availability after take out of stock" nastavenú možnosť unavailable alebo out of stock. Nie je nutné mať aktívnu položku "Stock records".

Information from the help item "Matching stocks to order"

Matching stocks to order - ovplyvňuje počet kusov pri aktívnej skladovej evidencii. Automaticky odpočíta objednané kusy zo skladu. Možnosť využitia len pri aktívnej položke "Stock records".

Naskladnenie a nastavenie stavu skladu produktu

  • Naskladnenie produktu - množstvo na sklade nastavujete v sekcii Products / Products v úprave konkrétneho produktu v položke "In stock (quan.)". Prípadne priamo v sekcii Products / Products po kliknutí na hodnotu v stĺpci Status sa zobrazí okno pre naskladnenie a vyskladnenie.
  • Naskladnenie variantu produktu - nakoľko je variant samostatným produktom, stav skladových zásob nastavujete rovnako ako pri bežnom produkte.
  • Naskladnenie subvariantu produktu - pri subvariantoch momentálne nie je možné viesť skladovú evidenciu.
  • Nastavenie stavu produktu po vyskladnení - doplnkovú informáciu, ktorá sa má zobraziť po vyskladnení daného produktu nastavujete v sekcii Products / Products v úprave konkrétneho produktu v položke "Availability after take out of stock".

Zobrazenie histórie skladových zásob (skladové karty) pre správcu

Zoznam, resp. históriu všetkých naskladnení/vsykladnení aj nájdete v sekcii Statistics / Stock alebo v úprave produktu po kliknutí na tlačítko   a následne vybratí možnosti  . V sekcii sa zobrazujú informácie, kto, kedy a koľko množstva tovaru naskladnil alebo vyskladnil. Upozorňujeme, že v sekcii sa nenachádzajú záznamy, ktoré boli vykonané prostredníctvom hromadnej úpravy, importu a aktualizácie produktov.

Zobrazenie skladových zásob na eshope pre zákazníka

V prípade, že chcete aj zákazníkovi na eshope zobraziť počet kusov na eshope je možné si v sekcii Settings / Eshop:

Potrebujem skladovú evidenciu?

Skladovú evidenciu nie je nutné riešiť v prípade, že si budete stav produktov sledovať a spravovať manuálne sami. Teda nechcete aby sa nastavený počet produktov menil na základe vytvorených objednávok. V prípade, že je skladová evidencia deaktivovaná tak stačí nastaviť len položku "Availability after take out of stock", kde je možné vybrať aj možnosť in stock (zákazník na eshope uvidí informáciu, že produkt je skladom).

Ak je teda skladová evidencia deaktivovaná nie je nutné k produktom zadávať "In stock (quan.)". Ak ale predsa len tento počet nastavíte, tak sa v prípade vytvorenia objednávky počet v položke "In stock (quan.)" v žiadnom prípade nezmení.

Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm