line

Ak presúvate svoje služby (WEB alebo ESHOP) od iného poskytovateľa k nám (do WEXBO®), pravdepodobne budete chcieť preniesť aj obsah emailov, ktoré ste mali doteraz vedené u pôvodného poskytovateľa (nazvime ho XXX). Ideálny spôsob je tak vytvoriť si zálohu všetkých svojich emailových schránok do PC a po presunutí všetkých služieb do WEXBO® importovať obsah emailov na naše servery.

Archivácia emailových schránok

Ešte pred nasmerovaním DNS serverov domény (How to point my domain at WEXBO? (DNS servers)) na systém WEXBO® si zálohujte svoje emailové schránky, ktoré sú vedené u pôvodného poskytovateľa (XXX):

 1. stiahnite si program na archiváciu emailových schránok MailStore Home (podporuje češtinu)
 2. nainštalujte si program a archivujte emailové schránky do PC (postup je uvedený nižšie)

Import archivovaných emailových schránok do systému WEXBO®

 1. stránky vytvorené v systéme WEXBO® musia byť v ostrej prevádzke How do I switch to full version?
 2. v systéme WEXBO® vytvorte emailové schránky (Do you offer to your services also email accounts?) rovnaké ako u pôvodného poskytovateľa XXX
 3. následne môžete zmeniť DNS servery (How to point my domain at WEXBO? (DNS servers)) na WEXBO®. Po zmene DNS serverov budú všetky nové emaily prichádzať na servery WEXBO®
 4. teraz môžete importovať zálohovné emaily opäť cez program MailStore Home (postup je uvedený nižšie)

Postup na archiváciu emailových schránok a ich obsahu do PC#

Spustite program MailStore Home, kde vyberiete sekciu "Archovovat e-maily". Vytvorte si profil, ktorým budete dané emaily archivovať. Kliknite na tlačítko Pokročilé a vyberte možnosť E-mailová schránka IMAP.

Tu vyplníte všetky hodnoty

 • E-mailová adresa: celý názov emailovej schránky
 • Hostitel: doménová adresa (napr. "imap.XXX.com") alebo IP adresa (napr. "1.2.3.4") terajšieho mailového servera, ktorú získate od Vášho terajšieho poskytovateľa
 • Přístup přes: IMAP
 • Užív. jméno: opäť celý názov emailovej schránky
 • Heslo: vyplníte heslo k danej emailovej schránke
 • a pokračujte tlačítkom Další.

Tu si nastavíte filter, zložky a parametre, podľa ktorých chcete emaily archivovať. Pokračujte tlačidlom Dokončit.

Týmto ste vytvorili profil pre archivovanie. Vyberte Vami vytvorený profil a kliknite na tlačidlo Spustit.

Hotovo, máte zálohované emailové schránky a ich obsah v PC.

Postup na import emailových schránok do systému WEXBO®#

Pre import emailových schránok do systému WEXBO® prejdite v programe MailStore Home do sekcie "Můj archiv / Exportovat do / E-mailová schránka IMAP". Vyplnte údajte pred-vytvorenej emailovej schránky v systéme WEXBO®:

 • E-mailová adresa: celý názov emailovej schránky
 • Hostitel: zadajte "imap.wexbo.com"
 • Přístup přes: IMAP
 • Užív. jméno: opäť celý názov emailovej schránky
 • Heslo: vyplníte heslo k danej emailovej schránke
 • a pokračujte tlačítkom Další.

Hotovo, obsah emailových schránok sa importuje do systému WEXBO® do zložky MailStore Export.

Návod môžete využiť aj v prípade, že emaily migrujete zo systému WEXBO® k inému poskytovateľovi XXX (zameníte aktuálneho poskytovateľa za nového)

Aktivácia priečinka "MailStore Export" vo WebMaile

Ak importujete emailové správy cez program MailStore, tak Vám v emailovej schránke vytvorí priečinok s názvom MailStore Export, kde importuje všetky správy. V emailovom klientovi (Thunderbird, OperaMail, Outlook,...) sa Vám tieto priečinky predvolene zobrazia. Vo WebMaile je nutné tento priečinok aktivovať podľa návodu:

Prihláste sa do Vášho WebMailu a v ľavej spodnej časti kliknite na ikonu "Akcie pre priečinky..." a následne na "Spravovať priečinky"

Následne aktivujete priečinok "MailStore Export" a všetky jeho pod-priečinky (info@yourdomain.com, INBOX, Junk, Trash, Sent, ... )

V prípade, že chcete správy premiestniť do hlavných priečinkov (Doručená pošta, Odoslané, Nevyžiadaná pošta, Kôš, ...)" prejdite do konkrétnych priečinkov a označte správy "Výber / Všetko" a následne "Viac... / Presunúť do...", kde zadáte cieľ presunu správ z daného priečinka.

Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm