line

Naši zákazníci majú 15 dní na testovanie našich služieb úplne zadarmo. Ak chcete mať web/eshop plne funkčný na vlastnej doméne, musíte prejsť do ostrej prevádzky How do I switch to full version? cez objednávkový formulár, kde si vyberiete, v akých intervaloch chcete za služby platiť (mesačne/štvrťročne/polročne/ročne).

Priebeh expirácie služieb

Profily v testovacej prevádzke

 • 5 dní pred expiráciou - odoslanie informačného emailu o blížiacej sa expirácií služieb a výzva na prechod do ostrej prevádzky.
 • v deň expirácie - odoslanie informačného emailu o expirácií služieb a výzva na prechod do ostrej prevádzky.
 • 1 deň po expirácií - nastáva pozastavenie stránok, no do administrácie je možné naďalej pristupovať aj s možnosťou prípadného prechodu do ostrej prevádzky.
 • 5 dní po expirácií - nastáva deaktivovanie stránok, no do administrácie je možné naďalej pristupovať.
 • 30 dní po expirácií - nastáva zrušenie stránok a zmazanie všetkých dát súvisiacich so stránkou.

Profily v ostrej prevádzke

 • 20 dní pred expiráciou - vygenerovanie novej objednávky, proformy na predĺženie expirácie predplatených služieb.
 • 15 dní pred expiráciou - odoslanie informačného emailu o blížiacej sa expirácií služieb a výzve na úhradu ďalšieho predplateného obdobia.
 • 7 dní pred expiráciou - odoslanie informačného emailu o blížiacej sa expirácií služieb a výzve na úhradu ďalšieho predplateného obdobia.
 • v deň expirácie - odoslanie informačného emailu o expirácií služieb a výzve na úhradu ďalšieho predplateného obdobia.
 • 1 deň po expirácií - nastáva pozastavenie stránok, no do administrácie je možné naďalej pristupovať, prípadne uhradiť služby na ďalšie predplatené obdobie.
 • 5 dní po expirácií - nastáva deaktivovanie stránok, no do administrácie je možné naďalej pristupovať. Obnoviť stránky je možné len po uhradení obnovovacieho poplatku (cenník doplnkových služieb).
 • 90 dní po expirácií - nastáva zrušenie stránok a zmazanie všetkých dát súvisiacich so stránkou.

Ilustračný obrázok expirácie služieb

Ukončenie služieb WEXBO®

Ak ste sa rozhodli naďalej nevyužívať naše služby, nie je nutné nás o ukončení informovať. Napriek tomu, že sa objednávky za služby generujú automaticky, naše služby nie sú nijak viazané, a teda ich tak nie je potrebné vypovedať. Služby je možné využívať len v prípade uhradenia objednávok za služby WEXBO®, kedy ich je možné kedykoľvek ukončiť bez udania dôvodu neuhradením objednávky na ďalšie obdobie.

Doména po ukončení služieb

A čo s doménou (www.yourdomain.com), na ktorej Vaše stránky fungovali? Ak ste doménu registrovali v systéme WEXBO®, tak je doména registrovaná pravdepodobne zrýchlenou registráciou na spoločnosť WEXBO s.r.o.. Máte tak dve možnosti:

 • doménu nechať esxpirovať - doménu môžete nechať expirovať neuhradením objednávky na jej predĺženie. Po expirácii bude opäť voľná k registrácii.
 • doménu previesť k inému registrátorovi - ak je doména registrovaná zrýchlenou registráciou na spoločnosť WEXBO s.r.o., je nutné najskôr zmeniť držiteľa domény na Vás (How to change the owner (holder) of the domain?) a následne postupovať podľa návodu na zmenu registrátora, ktorý Vám poskytneme na podpore v sekcii Support / Support pre konkrétnu doménu.

Záloha

Pred úplným ukončením služieb odporúčame zálohovať si časti stránok vytvorených v systéme:

Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm