line

V systéme je možné využiť len pluginy a moduly, ktoré sú v systéme WEXBO dostupné, no je možné využiť IFRAME/JavaScript moduly a pluginy externých služieb, vložením kódu do modulu "External modul" alebo pluginu "External plugins". Na stránky tak môžete vložiť služby externých stránok, ako je fórum, formuláre, chat, dashboard, kalkuláciu cien, galérie, reklama, merania, analytické nástroje a pod.

Nakoľko sa jedná o služby mimo nášho systému, pre vlastné kódy zadané napríklad v module "External modul" a plugine "External plugins" technickú podporu neposkytujeme.

Vložiť vlastný kód do editora alebo článku

Vlastný kód je možné vložiť v ktoromkoľvek editore textu (napr.: v úprave článku, popise produktu alebo kategórie) po kliknutí na poslednú ikonu v hornej lište "Zdroj". (POZOR: Ak je už v editore textu zadaný text je nutné kód vložiť na miesto určenia a nepoškodiť tak zdrojový kód, ktorý bol vytvorený pred zadaním kódu)

Vloženie vlastného kódu do modulu

 • Na vytvorenie a zobrazenie modulu na stránkach s vlastným kódom (html, javascript) využite modul v sekcii Add-ons / Widgets / External modul.
 • Do modulu vložte vlastný kód.
 • Nakoniec môžete daný modul umiestniť na požadované miesto na stránke.

Vloženie vlastného kódu do pluginu

 • Pre vlastný kód, ktorý sa zobrazí na všetkých stránkach slúžiaci napr. pre meranie rôznych štatistík a hodnotení, remarketing (retargeting), či kód, ktorý si sám vykreslí obsah napr. na krajoch stránky (online chat, hodnotenia, referencie, tlačítka sociálnych sietí, ...), odporúčame použiť plugin v sekcii Add-ons / Plugins / External plugins.
 • Na rozdiel od modulu bude kód pevne vložený do pätičky stránky, pričom vykreslenie a umiestnenie prípadného obsahu musí obsahovať samotný kód. Rozdiel medzi využitím modulu alebo pluginu nájdete v nápovede How to add a supplement (module, plugin)?.

Vloženie vlastného kódu na meranie konverzií alebo štatistík

Systém obsahuje niekoľko špecializovaných pluginov alebo modulov, do ktorých je možné vkladať práve kódy napríklad pre meranie konverzií (Conversions measuring) či štatistík (Google Analytics), pričom podrobné informácie pre vloženie kódu nájdete práve v danom doplnku. V prípade vlastného kódu pre meranie konverzií, podrobné informácie nájdete v nápovede Set up custom conversion measurements.

Pred vložením kódu do externého modulu, alebo externého pluginu sa presvedčte či na podobnú funkciu, alebo funkcionalitu nie je v systéme vytvorený doplnok (modul/plugin) na to určený. (napr.: Google Analytics, Conversions measuring, Domain verification, TOPlist,...)

Vloženie súboru na stiahnutie

Zobrazenie PDF súboru na stránkach

 • PDF súbory nahrajte na stránky v sekcii Files / File management do zložky FILES / OTHER.
 • Následne na dané súbory vytvoríte v editore textu odkazy na ich stiahnutie, podľa návodu na pridanie odkazu.
 • Prípadne pre zobrazenie PDF súboru priamo na stránke vložte nižšie uvedený HTML kód do zdrojového kódu editora textu.
 • V kóde je nutné zmeniť URL adresu na súbor (/files/other/subor.pdf), ktorú získate v sekcii Files / File management po dvoj-kliknutí na požadovaný súbor.
 • Pre nastavenie požadovanej výšky je nutné v kóde zmeniť aj atribút height na požadovanú hodnotu v pixeloch.
<object data="/files/other/subor.pdf" height="1000" type="application/pdf" width="100%"></object>

Vloženie Google Drive dokumentu

Slúži na vloženie a zverejnenie dokumentu na Vašich stránkach zo služby Google Drive: Dokument, Tabuľku, Prezentáciu, Formulár, Nákres

 • Prejdite na Google Drive (Pokiaľ nie ste registrovaný vytvorte si účet)
 • Vytvorte súbor kliknutím na VYTVORIŤ, alebo vyberte už vytvorený dokument.
 • V ľavom hornom rohu kliknite na Súbor / Publikovať na webe... / kde kliknite na Spustiť publikovanie
 • Skopírujete vygenerovaný kód v poli Odkaz na dokument alebo Vložiť kód
 • V administrácii v editore textu kliknite na ikonku "Vložiť" a vyberte možnosť "Google Drive", kde skopírovaný kód vložíte

Vloženie videa z YouTube

Zobrazenie kódu v PopUp okne

 • Na vytvorenie a zobrazenie modulu na stránkach s vlastným kódom (html, javascript) použite modul v sekcii Add-ons / Widgets / External modul.
 • Do modulu vložte vlastný kód.
 • V úprave modulu kliknite v vpravo hore na tlačítko Advanced widget settings a v záložke Powers v položke "Only show in sections" označte len možnosť window a uložte zmeny tlačítkom Save.
 • V editore textu (napr. v článku, rozšírenom popise produktu, ...) vložte do [URL]/faq/99/#source;zdrojového kódu[URL] nižšie uvedený kód.
 • Kód obsahuje odkaz s JavaScript funkciou page_action('{akcia}', '{kód modulu}', '{šírka okna v px}') s troma parametrami, ktoré je nutné upraviť podľa potreby. Prvý parameter {akcia} nechajte zadané "widget". Do druhého parametra {kód modulu} vložte kód modulu, ktorý získate v úprave modulu, kde kódom modulu je posledný výraz za lomítkom v URL adrese prehliadača. Posledný tretí parameter je šírka okna v pixeloch.
<a href="#" onclick="page_action('widget', 'external_widget', '500'); return false;">zobraziť</a>

Zobrazenie kódu len pri prvotnej návšteve stránky

Pre zobrazenie kódu pri prvotnej návšteve stránky (napr. zberač emailov pre newsletter, špecifické upozornenie či odkaz n nastavenie) je možné využiť plugin Welcome window. V úprave pluginu v editore textu kliknite na tlačítko "Zdroj", vložíte do poľa požadovaný kód a uložte vykonané zmeny. Samozrejme je nutné plugin požadovane nastaviť a aktivovať.

Technická podpora pre externé skripty

Ohľadom implementácie, či nastavenia externých skriptov je nutné sa obrátiť na podporu poskytovateľa skriptov, keďže technickú podporu poskytujeme len v rámci funkcionalít, ktoré sú v systéme WEXBO® implementované.
Contact uswe are providing the support during the work days